Thứ hai,  06/02/2023

Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa Bộ CHQS và Hội CCB Lạng Sơn

LSO- Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) và Hội CCB tỉnh hàng năm 2 cơ quan đều phối hợp chỉ đạo Ban CHQS và Hội CCB các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động phối hợp, đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban CHQS và Hội CCB, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.Công tác phối hợp hoạt động trước hết thống nhất nội dung tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT), các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới đất nước của cán bộ, chiến sĩ LLVT và hội viên CCB… Cùng phối hợp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 154/ĐU-QS-TW của Đảng ủy quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường...

LSO- Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) và Hội CCB tỉnh hàng năm 2 cơ quan đều phối hợp chỉ đạo Ban CHQS và Hội CCB các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động phối hợp, đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban CHQS và Hội CCB, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.
Công tác phối hợp hoạt động trước hết thống nhất nội dung tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT), các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới đất nước của cán bộ, chiến sĩ LLVT và hội viên CCB… Cùng phối hợp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 154/ĐU-QS-TW của Đảng ủy quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới”, Ban CHQS và Hội CCB các huyện, các xã, thị trấn biên giới đã tăng cường tuyên truyền về quy chế cửa khẩu đất liền, phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc… Cán bộ, chiến sĩ LLVT và hội viên CCB đã tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, buôn bán hàng giả, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới…

Tiễn người thân lên đường nhập ngũ


Năm 2010 có 1.911 lần, với 6.203 lượt dân quân và CCB tham gia tuần tra giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới, một số Ban CHQS và Hội CCB phối hợp hoạt động tốt như: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định… một trong những nội dung phối hợp hoạt động tốt là nắm chắc tình hình, đấu tranh kiên quyết với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Cán bộ LLVT và CCB tích cực tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Năm 2010 đã giải quyết được 9 đơn thư, tham gia hòa giải được 401 vụ việc… Cơ quan quân sự và Hội CCB các cấp phối hợp làm tốt công tác giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, năm 2010 đã có 454 buổi, có 48.082 lượt thanh niên, học sinh tham dự, tạo nguồn phát triển cán bộ, đảng viên, chuẩn bị lực lượng tham gia LLVT. Năm 2010 có 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu.
Việc thường xuyên phối hợp, hoạt động có hiệu qủa là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tham gia huấn luyện, diễn tập tác chiến trị an ở cơ sở. Năm 2010 đã có 5.681 lần với 17.003 lượt dân quân và CCB tham gia diễn tập tác chiến trị an và tuần tra canh gác giữ gìn trật tự an toàn ở cơ sở.
Lực lượng quân sự và Hội CCB các cấp đã tích cực hoạt động, tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội và làm tốt công tác “Hậu phương quân đội” thực hiện chính sách đối với CCB.
Năm 2010 lực lượng dân quân tự vệ, Hội viên CCB đã góp 20.009 ngày công, tu sửa, phát quang 254 km đường giao thông liên thôn, liên xã, đổ trên 10 km đường bê tông, nạo vét 133,4 km kênh mương, giúp 2.037 ngày công lao động và giúp vật liệu xây dựng trị giá 68,70 triệu đồng, tu sửa 47 nhà dột nát và giúp đỡ 138 hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt phối hợp thực hiện tốt Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ chính sách đối với quân nhân xuất ngũ, phục viên tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội”. Năm 2010 đã tiếp nhận 10.993 hồ sơ, đã xét duyệt, báo cáo quân khu được 10.090 hồ sơ, số tiền chi trả trợ cấp một lần là 30.227 triệu đồng…
Nhìn chung công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh đã góp phần tích cực xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và Hội CCB trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ LLVT và các thế hệ CCB.

Nguyễn Văn Nông