Chủ nhật,  29/01/2023

Công an Hữu Lũng phát động cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"

LSO - Ngày 22/3/2011, tại hội trường Huyện ủy Hữu Lũng, Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức phát động cuộc vận động " CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Tại lễ phát động lãnh đạo Công an huyện nhấn mạnh, cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an huyện đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân. Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban chỉ đạo cuộc vận động Công an huyện sẽ chọn hai đội nghiệp vụ làm chỉ đạo điểm gắn với thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm từ đó nhân rộng các đội trong lực lượng Công an huyện. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn giao cho Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức...

LSO – Ngày 22/3/2011, tại hội trường Huyện ủy Hữu Lũng, Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức phát động cuộc vận động ” CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.
Tại lễ phát động lãnh đạo Công an huyện nhấn mạnh, cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an huyện đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân. Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban chỉ đạo cuộc vận động Công an huyện sẽ chọn hai đội nghiệp vụ làm chỉ đạo điểm gắn với thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm từ đó nhân rộng các đội trong lực lượng Công an huyện. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn giao cho Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức văn hóa nhất là văn hóa giao tiếp ứng xử của đoàn viên, hội viên đối với đồng chí đồng đội, đối đặc biệt đối với nhân dân trong thực hiện công tác.

Công Quân