Thứ hai,  18/10/2021

Đình Lập: Tổ chức huấn luyện dự bị động viên năm 2011

150%">LSO- Từ ngày 15 đến ngày 29/4/2011, Ban chỉ huy quân sự huyện Đình Lập tổ chức huấn luyện cho 50 chiến sĩ thuộc 2 trung đội dự bị động viên năm 2011 gồm: 1 trung đội bộ binh và 1 trung đội súng máy phòng không 12ly7. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được Ban chỉ huy quân sự giới thiệu các nội dung chính của Pháp lệnh Dự bị động viên, tình hình và chức năng nhiệm vụ của đơn vị dự bị động viên; Kỹ thuật chiến đấu và Huấn luyện công tác hậu cần…Đợt huấn luyện này góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật, ý thức sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động...

Lý Lê - Nguyễn Cường