Thứ tư,  22/09/2021

Dân quân xã Yên Khoái tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới

LSO-Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn xã biên giới, trong năm qua, lực lượng dân quân xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình luôn được củng cố tăng cường vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu là nòng cốt của công tác bảo vệ đường biên mốc giới cũng như trật tự an ninh địa bàn.BĐBP Đồn Na Hình tuần tra bảo vệ đường biên Xã Yên Khoái nằm phía Đông Bắc của huyện. Toàn xã có 8 thôn bản, trong đó có 4 thôn bản giáp biên. Do đặc thù của một xã giáp biên có cửa khẩu Chi Ma và nhiều đường mòn qua lại 2 bên biên giới nên công tác quản lý, bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của xã, do vậy trong nhiều năm qua, cấp uỷ và chính quyền xã Yên Khoái luôn quan tâm thực hiện...

LSO-Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn xã biên giới, trong năm qua, lực lượng dân quân xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình luôn được củng cố tăng cường vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu là nòng cốt của công tác bảo vệ đường biên mốc giới cũng như trật tự an ninh địa bàn.
BĐBP Đồn Na Hình tuần tra bảo vệ đường biên
Xã Yên Khoái nằm phía Đông Bắc của huyện. Toàn xã có 8 thôn bản, trong đó có 4 thôn bản giáp biên. Do đặc thù của một xã giáp biên có cửa khẩu Chi Ma và nhiều đường mòn qua lại 2 bên biên giới nên công tác quản lý, bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của xã, do vậy trong nhiều năm qua, cấp uỷ và chính quyền xã Yên Khoái luôn quan tâm thực hiện tốt công tác quân sự địa địa phương. Để làm được điều này xã tập trung củng cố, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh. Trong xây dựng lực lượng, xã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân, thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự địa phương cho cán bộ chiến sỹ dân quân, từ đó lực lượng dân quân đã nâng cao nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới tại địa bàn. Hiện xã biên chế 8/8 thôn, bản có Thôn đội trưởng; xây dựng trung đội cơ động; trung đội tại chỗ và các binh chủng khác. Các lực lượng dân quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện với xây dựng lực lượng dân quân thường trực theo nội dung của Bộ Quốc phòng quy định; nhờ vậy kết quả huấn luyện năm qua, quân số luôn đạt trên 95%; chuyên môn huấn luyện được cấp trên đánh giá là đơn vị khá.
Công tác sẵn sàng chiến đấu tại địa bàn luôn được lực lượng dân quân chủ động nắm tình hình an ninh địa bàn; có kế hoạch chủ động đối phó trong mọi tình huống. Lực lượng dân quân đã tham gia với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Chi Ma làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế biên giới; tham gia chống các loại tội phạm qua biên giới; chống xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; giúp các gia đình chính sách vượt qua những hoạn nạn, khó khăn. Công tác phối kết hợp tuần tra bảo vệ biên giới được tăng cường. Định kỳ, lực lượng dân quân phối hợp với các cán bộ chiến sỹ biên phòng tham gia tuần tra đường biên mốc giới, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trên tuyến biên giới. Về trật tự xã hội trên địa bàn, các tổ dân quân làm nòng cốt cho Ban Công an xã giữ trật tự trị an; đã xử lý 8 vụ vi phạm mất trật tự công cộng; tham gia giải quyết 12 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Bước sang những tháng đầu năm 2011, lực lượng dân quân xã Yên Khoái tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng cơ động nắm tình hình trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Đặc biệt là đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tháng 5 này, lực lượng dân quân có kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách các đại biểu ứng cử.

Minh Trang