Thứ ba,  21/09/2021

Lạng Sơn sau hơn 3 năm thực hiện chính sách hậu phương quân đội

LSO-Thực hiện Chỉ thị 224/CT-ĐUQSTW ngày 23/6/2008 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, sau hơn 3 năm triển khai và thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhất là chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.Chi trả chế độ chính sách cho thương binh ở huyện Bắc Sơn - Ảnh: Dương NguyênNgay sau khi có Chỉ thị 224 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác chính sách hậu phương Quân đội. Tổ chức triển khai quán triệt học tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tích cực chăm sóc các gia đình thương...

LSO-Thực hiện Chỉ thị 224/CT-ĐUQSTW ngày 23/6/2008 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, sau hơn 3 năm triển khai và thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhất là chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Chi trả chế độ chính sách cho thương binh ở huyện Bắc Sơn – Ảnh: Dương Nguyên
Ngay sau khi có Chỉ thị 224 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác chính sách hậu phương Quân đội. Tổ chức triển khai quán triệt học tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tích cực chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, tham gia xoá đói, giảm nghèo, thực hiện nội dung chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị – xã hội địa phương gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Do vậy, hơn 3 năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với địa phương xác định 23 trường hợp liệt sỹ trong các thời kỳ; xác minh quy tập 7 mộ liệt sỹ đưa vào nghĩa trang địa phương bảo đảm trang trọng đúng nghi thức quy định. Cùng với thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh làm thủ tục đề nghị lên cấp trên tặng thưởng huân, huy chương các loại cho hơn 2.000 trường hợp. Bộ CHQS Lạng Sơn đã triển khai chỉ đạo xây dựng và trao tặng 16 nhà tình nghĩa và 2 nhà đồng đội, mỗi ngôi nhà trị giá từ 80 đến 90 triệu đồng; phát động phong trào xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được 297.242.000 đồng; phối hợp với các đoàn thể địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sỹ 447 công, trị giá hơn 14 triệu đồng; kết hợp thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 22/12 và tết Nguyên đán… cho hơn 100 gia đình chính sách và hộ nghèo, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Quân đội hưu mắc bệnh hiểm nghèo và bà mẹ Việt Nam anh hùng… với số tiền trị giá gần 216 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành mua 8.292 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ tại ngũ theo Nghị định 63 của Chính phủ, với số tiền gần 1 tỷ đồng. Song song với đó, đơn vị đã thực hiện tốt chương trình 12 quân – dân y kết hợp, phối hợp cùng với các đoàn thể địa phương tổ chức đi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 lượt người tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó, với số tiền trị giá hơn 120 triệu đồng. Cùng với đó đã thực hiện tốt chính sách theo Quyết định 290 của Chính phủ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho 701 đối tượng, với số tiền chi trả là 960.800.000 đồng. Đồng thời thực hiện tốt Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, Ban chỉ đạo 183B của tỉnh đã chỉ đạo xét duyệt và tổ chức chi trả cho 9.099 đối tượng, với tổng số tiền là 38 tỷ 976 triệu đồng… Tuy nhiên còn một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa quan tâm đúng mức, một số chính sách tồn đọng quá lâu không còn căn cứ, dữ liệu để lập hồ sơ, xét duyệt thẩm định, nên kết quả có mặt còn hạn chế…

Từ kinh nghiệm thực tiễn và kết quả đạt được công tác chính sách hậu phương quân đội trong hơn 3 năm qua, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong thời gian tới, đó là: Tổ chức quán triệt học tập sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác chính sách hậu phương Quân đội. Cùng đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Làm tốt công tác chuẩn bi triển khai thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, bảo đảm an sinh xã hội, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Vũ Công Túc