Thứ ba,  21/09/2021

Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực các xã biên giới vững mạnh

Có thể nói trong nhiều năm qua, LLDQ thường trực các xã, thị trấn biên giới luôn được củng cố vững về chính trị tư tưởng; được huấn luyện quân sự theo quy định và là lực lượng xung kích trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Để tiếp tục xây dựng LLDQ thường trực các xã biên giới không ngừng lớn mạnh trong những năm tiếp theo các huyện, xã biên giới tiếp tục quan tâm kiện toàn LLDQ thường trực biên giới có đủ số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị rõ ràng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, Ban CHQS các huyện đối với LLDQ; xây dựng LLDQ luôn gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị và huấn luyện dân quân theo quy định bắt buộc; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với LLDQ thường trực.

LSO-Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có đường biên dài 231,58 km giáp với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), thuộc địa bàn của 20 xã và 1 thị trấn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn xã biên giới, trong năm qua, lực lượng dân quân (LLDQ) thường trực các xã biên giới đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, đối phó với những tình huống thiên tai và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương ổn định đời sống nhân dân các thôn, bản giáp biên, phát huy vai trò vừa là lực lượng lao động sản xuất, vừa là lực lượng đấu tranh bảo vệ đường biên mốc giới. Trong đó vai trò của LLDQ là rất quan trọng. Để tăng thêm sức mạnh của LLDQ, từ năm 1987, UBND tỉnh đã quyết định thành lập LLDQ thường trực tập trung tại địa bàn các xã, thị trấn biên giới. Từ đó đến nay, trên địa bàn các xã, thị trấn này đều đã thành lập được trung đội, tiểu đội dân quân tập trung. Số cán bộ chiến sỹ biên chế trong LLDQ tập trung được tuyển chọn chặt chẽ theo quy định trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ. Hiện nay, 100% cán bộ chiến sỹ trong LLDQ đều có trình độ từ THCS trở lên; tỷ lệ đảng viên chiếm 13%, đoàn viên chiếm 87% và luôn chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bộ đội Biên phòng Ba Sơn và dân quân xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc phối hợp làm đường giao thông
Trong suốt thời gian hoạt động, LLDQ thường trực các xã, thị trấn biên giới luôn bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị chặt chẽ, bảo đảm nội dung và thời gian do Quân khu I quy định, dưới sự huấn luyện trực tiếp của Ban chỉ huy quân sự các huyện. Đối với công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, LLDQ thường trực các xã biên giới đã phối hợp với bộ đội biên phòng, công an cơ sở tham gia tuần tra, canh gác đường biên mốc giới; trực tiếp đấu tranh hàng nghìn vụ với trên 60.000 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tại nhiều điểm trên tuyến biên giới. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ và chính quyền, LLDQ thường trực các xã đã vận động hàng nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ đường biên mốc giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị với nước láng giềng để cùng hợp tác phát triển.
Cùng với nhiệm vụ bảo bệ chủ quyền biên giới, LLDQ thường trực các xã còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng khác tham gia tích cực vào công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, truy quét bọn tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.
Có thể nói trong nhiều năm qua, LLDQ thường trực các xã, thị trấn biên giới luôn được củng cố vững về chính trị tư tưởng; được huấn luyện quân sự theo quy định và là lực lượng xung kích trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Để tiếp tục xây dựng LLDQ thường trực các xã biên giới không ngừng lớn mạnh trong những năm tiếp theo các huyện, xã biên giới tiếp tục quan tâm kiện toàn LLDQ thường trực biên giới có đủ số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị rõ ràng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, Ban CHQS các huyện đối với LLDQ; xây dựng LLDQ luôn gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị và huấn luyện dân quân theo quy định bắt buộc; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với LLDQ thường trực.

Minh Trang