Thứ hai,  27/09/2021

Xuất Lễ tăng cường công tác quân sự địa phương

LSO-Xuất Lễ là xã biên giới của huyện Cao Lộc, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn dài 25,4 km. Xã cách trung tâm huyện trên 38 km về phía Đông Bắc. Một xã vùng sâu, vùng xa, trên 3/4 diện tích tự nhiên là đồi núi; đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, hơn nữa địa bàn lại rộng, dân số đông có trên 5.436 nhân khẩu hình thành 15 thôn bản và có nhiều dân tộc anh em chung sống bên nhau. Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, lực lượng du kích Ba Sơn đã đánh chiếm giải phóng khu căn cứ của địch. Nơi đây, căn cứ cách mạng Khu du kích Ba Sơn, Cao Lộc mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Phát huy truyền thống của một xã Anh hùng LLVTND, xã Xuất Lễ đã không ngừng viết tiếp trang sử vẻ vang của ông cha; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, coi trọng công tác quân sự địa phương; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với...

LSO-Xuất Lễ là xã biên giới của huyện Cao Lộc, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn dài 25,4 km. Xã cách trung tâm huyện trên 38 km về phía Đông Bắc. Một xã vùng sâu, vùng xa, trên 3/4 diện tích tự nhiên là đồi núi; đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, hơn nữa địa bàn lại rộng, dân số đông có trên 5.436 nhân khẩu hình thành 15 thôn bản và có nhiều dân tộc anh em chung sống bên nhau.
Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, lực lượng du kích Ba Sơn đã đánh chiếm giải phóng khu căn cứ của địch. Nơi đây, căn cứ cách mạng Khu du kích Ba Sơn, Cao Lộc mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Phát huy truyền thống của một xã Anh hùng LLVTND, xã Xuất Lễ đã không ngừng viết tiếp trang sử vẻ vang của ông cha; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, coi trọng công tác quân sự địa phương; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng trong tình hình mới.
Xã Xuất Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Bước vào năm 2010, Ban CHQS huyện tham mưu cho cấp uỷ xã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng – quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng toàn dân; đồng thời triển khai các văn bản của cấp trên về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về dự bị động viên, Nghị định 151 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng tới các thôn bản. Đối với LLDQ xã tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn vào đội ngũ dân quân; tổ chức biên chế lực lượng cơ động, lực lượng thường trực theo quy định. Các lực lượng này được huấn luyện quân sự theo chương trình do Ban CHQS huyện đặt ra. Kết quả huấn luyện chính trị và quân sự tổ chức bắn đạn thật đều đạt 99,5%, đơn vị đạt loại khá, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Công tác sẵn sàng chiến đấu được LLDQ luôn nêu cao cảnh giác, bảo vệ tốt các ngày tết, lễ của dân tộc, mà trọng tâm là bảo vệ an toàn đợt bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp vừa qua. Đối với công tác tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, trong năm qua, LLDQ xã phối hợp với bộ đội biên phòng Đồn Ba Sơn tổ chức tuần tra được 32 lượt với trên 64 lượt người tham gia. Về công tác quản lý địa bàn, LLDQ xã đã phối hợp với lực lượng công an viên kịp thời giải quyết các mâu thuẫn tại cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công tác quản lý lực lượng dự bị động viên được nắm chắc và thường xuyên có kế hoạch tổ chức các đợt động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Công tác động viên tuyển quân hàng năm luôn đạt chỉ tiêu giao. Xã đã lập hồ sơ quản lý chặt chẽ số thanh niên đủ 17 tuổi, nằm trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Công tác phát triển Đảng trong LLDQ đã được coi trọng, trong năm qua, LLDQ đã có 2 chiến sỹ được kết nạp vào tổ chức Đảng. Các chính sách hậu phương quân đội, chính sách quốc phòng được cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể quần chúng chăm lo tới các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Để xây dựng Xuất Lễ thành một xã vững mạnh, Đảng bộ, chính quyền xã xác định trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, từ lực lượng xung kích cùng với nhân dân làm chủ bảo vệ đường biên mốc giới và là lực lượng trụ cột trong việc bảo đảm trật tự địa bàn, tạo điều kiện cho xã lãnh đạo chỉ đạo nhân dân các dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giầu đẹp, xứng danh xã Anh hùng LLVTND.

Phan Cầu