Thứ tư,  17/08/2022

Ban CHQS huyện Văn Quan: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Xác định công tác xây dựng đơn vị VMTD là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm Đảng ủy Ban CHQS huyện ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức phát động thi đua trong đơn vị. 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đăng ký phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), những năm qua, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Văn Quan đã quán triệt chỉ thị sâu rộng trong Đảng bộ, chi bộ, và các cấp.
Mỗi cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ nội dung, tiêu chuẩn, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đơn vị. Từ đó, từng cấp ủy, chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề, xác định phương hướng, biện pháp xây dựng đơn vị VMTD trong trước mắt và cả về lâu dài, nhất là những biện pháp mang tính đột phá, khắc phục bằng được những khâu yếu, mặt yếu; tổ chức phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức, gắn việc thực hiện các nội dung xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.
Buổi sinh hoạt công khai tài chính ở Ban CHQS huyện Văn Quan
Trung tá Liễu Trung Nàn, Chính trị viên phó cho biết: Trong năm tới, đơn vị được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ tham gia Hội thi “Xây dựng đơn vị chính qui, xanh, sạch, đẹp” do Quân khu I tổ chức, ngay từ bây giờ đơn vị đã bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị tốt về mọi mặt đảm bảo cơ sở vật chất theo đúng qui định. Trong quá trình thực hiện, kết hợp chặt chẽ các nội dung, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị với quân sự, hậu cần, kỹ thuật để phát huy sức mạnh tổng hợp tạo nên những chuyển biến đồng đều, vững chắc ở đơn vị. Tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị VMTD, tham quan học tập kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời có đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân, để có biện pháp khắc phục, xây dựng đơn vị VMTD đi vào nền nếp. Thường xuyên giáo dục, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc được giao, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị VMTD. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp, đề cao vai trò của cán bộ trợ lý cơ quan. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đăng ký, quản ký nguồn dự bị động viên (DBĐV) tăng cường kiểm tra, phúc tra và tổ chức huấn luyện DBĐV. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành có liên quan hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng DBĐV theo hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với thực tế của địa phương. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc luật, chỉ thị, hướng dẫn… về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, DQTV, DBĐV. Duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập luyện theo phương án, thường xuyên phối kết hợp với công an, biên phòng và các đơn vị nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra. Quản lý nghiêm vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, không để xảy ra cháy nổ, mất, đơn vị an toàn tuyệt đối. Do làm tốt công tác xây dựng đơn vị VMTD và đạt những kết quả nhất định, hàng năm được Quân khu I tặng bằng khen, vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương; là đơn vị quyết thắng.
Xác định công tác xây dựng đơn vị VMTD là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm Đảng ủy Ban CHQS huyện ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức phát động thi đua trong đơn vị. 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đăng ký phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nông Đình Quang