Thứ bảy,  21/05/2022

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2006-2010)

LSO-Ngày 14/9, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2006-2011). Tới dự có đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức có hiệu quả các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện, tổ chức, điều hành của cán bộ huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng. Điểm nổi bật trong 5 năm qua Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2008 hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ tìm...

LSO-Ngày 14/9, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2006-2011). Tới dự có đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức có hiệu quả các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện, tổ chức, điều hành của cán bộ huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng. Điểm nổi bật trong 5 năm qua Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2008 hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong đợt lũ lụt năm 2008.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân sự tỉnh cần nâng cao chất lượng huấn luyện trên mọi mặt; duy trì và thực hiện tốt việc huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân tập trung; quan tâm, lồng ghép công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; thường xuyên tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương để luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra…

Nhân dịp này đã có 3 tập thể, 4 cá nhân được Quân khu 1 khen thưởng và 12 tập thể, 16 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện 5 năm (2006-2010).

Dương Nguyên