Thứ bảy,  03/06/2023

Cao Lộc thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

LSO-Với đặc điểm địa lý tự nhiên thuận lợi trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, huyện Cao Lộc có điều kiện phát triển trở thành một trung tâm kinh tế thương mại, du lịch của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thì tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều sự phức tạp. Huấn luyện dân quân tự vệ ở huyện Cao Lộc - Ảnh: Dương ChinhNhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay, trong những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Cao Lộc đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với MTTQ huyện, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, tích...

LSO-Với đặc điểm địa lý tự nhiên thuận lợi trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, huyện Cao Lộc có điều kiện phát triển trở thành một trung tâm kinh tế thương mại, du lịch của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội thì tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều sự phức tạp.
Huấn luyện dân quân tự vệ ở huyện Cao Lộc – Ảnh: Dương Chinh
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay, trong những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Cao Lộc đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với MTTQ huyện, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Bên cạnh đó, Công an huyện thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm như: phòng chống tội phạm buôn bán người, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế.
Hàng năm, Công an huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhân ngày “Quốc tế phòng chống ma túy và toàn dân phòng chống ma túy” nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa ma túy và các tệ nạn xã hội.
Song song với công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện đã thường xuyên phối hợp với MTTQ, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh… tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ nội dung và tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.
Nhằm phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kiện toàn củng cố các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhằm nâng cao trình độ năng lực đủ sức quán xuyến địa bàn, phát hiện và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ở cơ sở, trực tiếp hòa giải các vụ việc vi phạm hành chính nhỏ xảy ra ở cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 348 tổ chức tự quản làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở, thực sự là lực lượng xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự thực sự có sức lan tỏa rộng rãi, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đây là một nội dung xuyên suốt trong công tác mặt trận, nội dung cuộc vận động phóng phú, thiết thực đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Cao Lộc có được kết quả đáng ghi nhận là do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an huyện với MTTQ huyện và các tổ chức thành viên. Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, đây là một trong những yếu tố quan trọng để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

Mai Trang