Thứ ba,  24/05/2022

Trường Quân sự tỉnh: Một số kết quả về thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

Kết quả 100% quân số tham gia tập huấn, bồi dưỡng công tác quốc phòng quân sự đều hoàn thành khá, giỏi. Nhà trường còn tổ chức ôn luyện, thi cán bộ, giáo viên huấn luyện giỏi để chọn cử 7 người đi thi cán bộ, giáo viên huấn luyện cấp Quân khu, cấp Bộ. Kết quả, năm 2004 có 3 người giỏi toàn năng và 1 giỏi xuất sắc, xếp nhất toàn đoàn trên 6 trường quân sự địa phương thuộc các tỉnh trong Quân khu; năm 2009 có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi và 1 giáo viên đạt giáo viên dạy khá cấp Bộ.

LSO-Với chức năng, nhiệm vụ là tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục, huấn luyện những vấn đề cơ bản về công tác quốc phòng quân sự địa phương cấp cơ sở, những năm qua Trường Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho một số đối tượng trên địa bàn theo phân cấp như: Bồi dưỡng công tác quốc phòng quân sự địa phương cho cán bộ chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; chỉ huy tự vệ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; bí thư, chủ tịch xã, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và các đối tượng 2, 3… Kết quả đào tạo của nhà trường: Đối với đối tượng 2 từ năm 2000 đến năm 2006, nhà trường đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 130 học viên, với tỷ lệ khá, giỏi đạt 100%.
Huấn luyện bắn súng K54 cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3
Đối với đối tượng 3, từ năm 2000 đến năm 2010, nhà trường đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 1654 học viên với tỷ lệ 100% khá, giỏi, trong đó có nhiều lớp đạt loại giỏi. Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng quân sự địa phương, đối với các đối tượng khác như: cán bộ chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; chỉ huy tự vệ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND xã, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn cũng thường xuyên đạt tỷ lệ khá, giỏi trên 90%.
Thượng tá Phạm Viết Văn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà trường thường xuyên cử cán bộ giảng viên đi bồi dưỡng, tập huấn tại các trường, đơn vị trên địa bàn Quân khu và tỉnh theo đúng kế hoạch của cấp trên.
Kết quả 100% quân số tham gia tập huấn, bồi dưỡng công tác quốc phòng quân sự đều hoàn thành khá, giỏi. Nhà trường còn tổ chức ôn luyện, thi cán bộ, giáo viên huấn luyện giỏi để chọn cử 7 người đi thi cán bộ, giáo viên huấn luyện cấp Quân khu, cấp Bộ. Kết quả, năm 2004 có 3 người giỏi toàn năng và 1 giỏi xuất sắc, xếp nhất toàn đoàn trên 6 trường quân sự địa phương thuộc các tỉnh trong Quân khu; năm 2009 có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi và 1 giáo viên đạt giáo viên dạy khá cấp Bộ.

Thu Đạm