Thứ ba,  24/05/2022

Bộ CHQS tỉnh: Chủ động sẵn sàng trong công tác phòng, chống lụt, bão

120%;">LSO-Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang quân sự là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai. Xác định điều đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN), không để bị động, bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, quân đội và nhân dân ở địa phương.Tập huấn lái xuồng cho lực lượng vũ trang tỉnh năm 2011Đại tá Lương Đình Khải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực PCLB-TKCN tỉnh cho biết: thực hiện chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 1 và nhiệm vụ UBND tỉnh về công tác PCLB-TKCN, Bộ CHQS tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB-TKCN, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại...

Tập huấn lái xuồng cho lực lượng vũ trang tỉnh năm 2011
Đại tá Lương Đình Khải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực PCLB-TKCN tỉnh cho biết: thực hiện chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 1 và nhiệm vụ UBND tỉnh về công tác PCLB-TKCN, Bộ CHQS tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB-TKCN, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Bộ CHQS tỉnh cũng duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến ở các cấp, đơn vị; tiếp nhận phương tiện do Quân khu và UBND tỉnh giao quản lý, bảo quản, sử dụng theo đúng mục đích, qui định, các trang thiết bị đều trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động; chỉ đạo Ban Thông tin đảm bảo mạng thông tin kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo tình hình, tổ chức lực lượng tham gia xử lý linh hoạt, kịp thời khi tình huống xảy ra.
Cùng đó, công tác chuẩn bị về con người được tiến hành đồng bộ, rộng khắp ở tất cả các cấp. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức cho cán bộ tham gia công tác tập huấn lái xuồng, cứu hộ và luật giao thông đường thủy nội địa do Bộ Quốc phòng, Quân khu tổ chức. Sau đó, triển khai tập huấn cho lực lượng đội ngũ nhân viên làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, diễn tập các bước vận hành. Phát huy lực lượng tại chỗ làm nòng cốt cho công tác phòng chống lụt bão ở địa phương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các huyện, thị được kiện toàn đầy đủ, phân công phụ trách trên các mặt công tác chặt chẽ. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn được đăng ký và biên chế thành từng bộ phận, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
Trung tá Lương Văn Tiến, Phó trưởng Ban tác huấn, Phòng tham mưu cho biết: trước mỗi mùa mưa, bão, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chỉ đạo các đơn vị rà soát năm địa bàn trọng điểm để chuẩn bị lực lượng, phương tiện. Khi có tình huống xảy ra, phải kịp thời huy động lực lượng tham gia ứng cứu, bằng mọi biện pháp để cứu người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người. Theo đó, xây dựng kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, nhất là các đơn vị nằm trong lưu vực chính của sông Kỳ Cùng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ PCLB-TKCN; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, có ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai; chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện thuộc quyền khi có tình huống khẩn cấp đi ứng cứu.
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCLB – TKCN tỉnh, trong những ngày này, Ban chỉ đạo PCLB-TKCN các huyện, thành phố đang tập trung làm tốt công tác hậu cần địa phương và có kế hoạch cụ thể, sẵn sàng bảo đảm mọi mặt cho các lực lượng tăng cường; thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình địa bàn, có phương án sẵn sàng cơ động lực lượng, giúp đỡ nhân dân địa phương phòng, tránh và khắc phục hậu quả lũ lụt.
Đình Quang