Thứ năm,  20/01/2022

Xứng danh mảnh đất địa đầu

Với quyết tâm ấy, hằng năm toàn tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 11 đến 12% năm, cao hơn trung bình của cả nước. Tốc độ phát triển dịch vụ là 12,7% năm. Công nghiệp, xây dựng tăng 16 đến 17% năm. Cơ cấu nông lâm nghiệp tăng trên 4,5% năm. GDP bình quân đầu người đạt 820 USD năm. Giai đoạn 2010-2015 phấn đấu đạt 1.600 USD một người một năm. Các mục tiêu tăng trưởng, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định. Tất cả những điều ấy đã khẳng định Lạng Sơn không chỉ vững vàng trong bảo vệ biên cương Tổ quốc mà còn năng động trong phát triển kinh tế, xứng đáng với truyền thống 180 năm chính thức được đặt cái tên tỉnh Lạng Sơn yêu dấu.

LSO-Là một trong các tỉnh phên dậu che chắn tuyến đầu Tổ quốc, Lạng Sơn đã bao phen ghi dấu trong sử sách, từ những chiến công oai hùng đến những mất mát đau thương. Và cùng với dòng chảy lịch sử, từ đấu tranh dựng nước giữ nước, đến hội nhập phát triển kinh tế, mỗi một bước ngoặt đều ghi dấu ấn Lạng Sơn.
Bộ đội biên phòng đồn Thanh Lòa ôn lại lịch sử bên cột mốc 1090
Vốn là mảnh đất cánh mạng, Lạng Sơn là một trong những cái nôi của tinh thần yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Tinh thần ấy đã bồi đắp nên những tấm gương yêu nước như Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri. Rồi khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, một trong những người đứng trong hàng ngũ 34 chiến sĩ đầu tiên cũng có người con xứ Lạng. Từ đây, bao lớp người Lạng Sơn đã góp công, góp của cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược. Khởi nghĩa Bắc Sơn là một trong những cuộc khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong toàn quốc. Sau khởi nghĩa, vùng căn cứ địa Bắc Sơn- Thái Nguyên được mở rộng, trở thành tấm lá chắn che chở cho Đảng. Cũng bắt đầu trong kháng chiến chống Pháp, để khai thông biên giới, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè tiến bộ, Trung ương Đảng, Bác Hồ quyết định mở chiến dịch Biên giới năm 1950. Chiến thắng Biên giới đã làm cả nước biết đến Lạng Sơn.
Từ đó, cửa ngõ Lạng Sơn trở thành điểm giao thương với nước bạn, nhận hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Cũng từ cửa ngõ này không ít người con ưu tú đã từ biệt quê hương lên đường đi khắp năm châu để xây dựng Tổ quốc. Trong chiến dịch Điện Biên, Lạng Sơn đã góp sức người sức của cho chiến thắng, người dân Lạng Sơn đã đóng góp hàng ngàn tấn lương thực, huy động hàng ngàn lượt dân công mở đường, tải lương, và có cả những người trực tiếp tham gia chiến đấu đã ghi dấu ấn tự hào của xứ Lạng.
Năm 1954, khi đất nước chia làm hai miền theo Hiệp định Gienevơ, Lạng Sơn trở thành cảng nội địa quan trọng nhất trong cả nước tiếp nhận nguồn lực từ các nước xã hội chủ nghĩa. Nhận thấy mối nguy cơ từ mảnh đất địa đầu, hàng triệu tấn bom đã được quân thù thả xuống “cảng nổi”, nhưng không thể ngăn được lòng yêu nước ý chí dũng cảm của quân và dân các dân tộc Lạng Sơn. Từ đây, hàng ngàn tấn hàng hóa đã được chuyển tới tất cả các chiến trường để làm nên chiến thắng. Trong kháng chiến chống Mỹ, những tiểu đoàn Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2 được huy động vào Nam chiến đấu, chiến công của những người con xứ Lạng đã đi vào sử sách cùng làm nên chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đầy huyền thoại. Suốt từ đó đến nay, mảnh đất địa đầu luôn vững vàng che chắn cho cho Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng đất nước, Lạng Sơn vẫn một lòng sắt son và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vừa xây dựng vừa bảo vệ vững chắc địa đầu Tổ quốc.
Với quyết tâm ấy, hằng năm toàn tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 11 đến 12% năm, cao hơn trung bình của cả nước. Tốc độ phát triển dịch vụ là 12,7% năm. Công nghiệp, xây dựng tăng 16 đến 17% năm. Cơ cấu nông lâm nghiệp tăng trên 4,5% năm. GDP bình quân đầu người đạt 820 USD năm. Giai đoạn 2010-2015 phấn đấu đạt 1.600 USD một người một năm. Các mục tiêu tăng trưởng, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định. Tất cả những điều ấy đã khẳng định Lạng Sơn không chỉ vững vàng trong bảo vệ biên cương Tổ quốc mà còn năng động trong phát triển kinh tế, xứng đáng với truyền thống 180 năm chính thức được đặt cái tên tỉnh Lạng Sơn yêu dấu.

Đông Bắc