Thứ sáu,  28/01/2022

Bắc Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3

Do làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, chu đáo lớp học đã thu được kết quả tốt với 100% học viên đạt khá, giỏi.

LSO-Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2011, huyện Bắc Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 3 cho 64 đồng chí là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị phòng ban của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Qua thời gian 7 ngày, học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề, đó là: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
Cùng đó là một số vấn đề về quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và chính sách hậu phương quân đội; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng ở cơ sở bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ huyện… Tổ chức diễn tập cấp xã, phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội.
Do làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, chu đáo lớp học đã thu được kết quả tốt với 100% học viên đạt khá, giỏi.

M.V.H