Thứ năm,  20/01/2022

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn góp sức xây dựng nông thôn mới

LSO-Với vai trò nòng cốt, chuyên trách, BĐBP tỉnh đã không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung chương trình về xây dựng nông thôn mới. Theo số liệu thống kê, năm 2011 các đồn biên phòng đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền được hơn 400 buổi cho gần 20 ngàn lượt người nghe về các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay, người dân các thôn, bản...

LSO-Với vai trò nòng cốt, chuyên trách, BĐBP tỉnh đã không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới.
Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung chương trình về xây dựng nông thôn mới. Theo số liệu thống kê, năm 2011 các đồn biên phòng đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền được hơn 400 buổi cho gần 20 ngàn lượt người nghe về các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay, người dân các thôn, bản đã hiểu rõ việc xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần mang lại cuộc sống no đủ hơn. Vì vậy, nhiều hộ đã tự nguyện tham gia góp sức, góp của để xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới như làm làm đường nội thôn, xây các công trình dân sinh công cộng phục vụ đời sống cộng đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi làm công tác dân vận – Ảnh: Khánh Ly
Song song với công tác tuyên truyền, BĐBP tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Dự án trồng rừng (661), tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Đến nay, trên địa bàn 5 huyện biên giới đã có 10 xã với 32 thôn bản, gần 1000 hộ gia đình có diện tích trồng thông theo dự án với tổng diện tích đạt gần 4000 ha. Một số hộ thực hiện dự án đã có thu nhập từ nhựa thông đạt 150 – 170 triệu đồng. Cùng với đó BĐBP tỉnh đã triển khai mô hình giúp dân phát triển kinh tế – xã hội tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định để làm điểm nhân rộng toàn tuyến biên giới, đã xây dựng được một số công trình công cộng như đường giao thông nội thôn, liên thôn, bể nước sinh hoạt công cộng… trị giá gần 200 triệu đồng; vận động nhân dân xã Đội Cấn trồng gần 40 ha cây thạch đen, thu nhập từ mô hình đạt bình quân từ 30 đến 38 triệu đồng/hộ/năm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới. Hiện nay đang triển khai xây dựng một số công trình công cộng khác trị giá gần 400 triệu đồng.
Các đồn biên phòng cũng đã chọn 1 thôn để xây dựng điểm về giúp dân phát triển kinh tế – văn hóa xã hội. Trong đó có một số mô hình phát huy hiệu quả tốt như: đường nội thôn Khuổi Tát/Xuất Lễ thuộc Đồn Ba Sơn trị giá khoảng 75 triệu đồng; nhà văn hóa và trồng cây ở thôn Cốc Tào thuộc Đồn Bảo Lâm trị giá khoảng 45 triệu đồng. Đồn Chi Ma đang triển khai mô hình giúp dân thôn Lặp Pẹ xã Mẫu Sơn/Lộc Bình, Đồn biên phòng Ba Sơn tham mưu cho địa phương 3 xã Cao Lâu, Mẫu Sơn và Xuất Lễ huyện Cao Lộc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn ANTT thôn, bản… Các mô hình trên đã và đang phát huy hiệu quả góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn biên giới.
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, BĐBP tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng các đồn biên phòng trở thành các điểm sáng văn hóa trên biên giới. Đến nay đã có 40 điểm sinh hoạt văn hoá ở các thôn bản, từ đó tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi cho nhân dân và bộ đội trên địa bàn đóng quân. Các tổ tuyên truyền văn hóa của đồn biên phòng và đội văn nghệ xã thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ nhân các ngày lễ kỷ niệm, góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất và các phong trào khác. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa, khu dân cư tiên tiến được phát triển, đã có 45 thôn, bản văn hoá và 5.794 hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.
Bên cạnh đó, BĐBP còn giúp nhân dân hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nhà đại đoàn kết, làm đường, khám chữa bệnh cho hàng ngàn người, đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng trường học, giúp đỡ học sinh đến trường… Đồng thời BĐBP cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Những việc làm thiết thực trên đã làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, làm thay đổi đáng kể bộ mặt vùng nông thôn biên giới, góp phần tăng cường thế trận biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Trần Quang Thiệp