Thứ hai,  24/01/2022

Ban CHQS huyện Lộc Bình: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong thời gian tiếp theo, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quán triệt đường lối của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội.

LSO-Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lộc Bình thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân sự. Từ đó xây dựng cho người cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Thượng tá Nguyễn Minh Sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Bình cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sỹ. Bằng nhiều phương pháp đổi mới, thông qua các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, với các hình thức giáo dục trực quan, phương tiện thông tin, tuyên truyền của trung ương, địa phương và nội bộ.
Tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ tại lễ giao, nhận quân huyện Lộc Bình
Bên cạnh việc giáo dục một cách toàn diện, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị coi trọng đi sâu vào từng nội dung, phù hợp với từng công việc. Với bộ phận làm công tác tham mưu, chỉ đạo, đơn vị chú ý giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng các kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phương án tác chiến; với lực lượng trực tiếp tham gia huấn luyện được giáo dục huấn luyện đồng bộ, nắm vững phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đối tượng phục vụ huấn luyện được giáo dục về đảm bảo cơ sở vật chất, vũ khí trang thiết bị an toàn, tiết kiệm.
Đồng thời, tổ chức các lớp học tập trung cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ khối lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả kiểm tra đánh giá các đối tượng hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi. Nét nổi bật trong công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng là chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong huấn luyện.
Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, đơn vị đều tổ chức phát động thi đua đột kích, lồng ghép các nội dung “Thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; gắn phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Song song với đó, đơn vị chú trọng làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong huấn luyện. Từ năm 2006 đến nay đã có 87 lượt tập thể, 448 lượt cá nhân có thành tích được biểu dương, qua đó động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong thời gian tiếp theo, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quán triệt đường lối của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng ý thức kỷ luật, đạo đức lối sống; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Đình Quang