Thứ năm,  20/01/2022

Trung đội thông tin 607 đảm bảo ổn định liên lạc

LSO- Trung đội thông tin 607 trực thuộc Ban Thông tin, Phòng Tham mưu là đơn vị tổ chức, đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ đạo, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ trong trung đội, ngày đêm lặng lẽ kết nối thông tin trong bất kể điều kiện nào để đáp ứng yêu cầu liên lạc giữa Bộ CHQS tỉnh với Bộ Tổng tham mưu, Quân khu và các huyện, thành phố trong tỉnh. Đại úy Vi Thị Mai trong ca trựcTrung úy Hoàng Trung Hiếu, Trung đội trưởng cho biết: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn triển khai nghiêm túc các chế độ trực tới từng tổ đài, tiếp, chuyển liên lạc kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo nguyên tắc thời gian liên lạc. Do điều kiện, trang thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhiều năm, đơn vị luôn tự sửa chữa, đồng thời phát hiện, báo cáo kịp thời các đường, hướng mất liên lạc, thời tiết, nhanh chóng xử lý mọi tình huống, trong thời gian ngắn nhất để thông tin liên lạc được thông suốt; đảm bảo thu...

LSO- Trung đội thông tin 607 trực thuộc Ban Thông tin, Phòng Tham mưu là đơn vị tổ chức, đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ đạo, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ trong trung đội, ngày đêm lặng lẽ kết nối thông tin trong bất kể điều kiện nào để đáp ứng yêu cầu liên lạc giữa Bộ CHQS tỉnh với Bộ Tổng tham mưu, Quân khu và các huyện, thành phố trong tỉnh.
Đại úy Vi Thị Mai trong ca trực


Trung úy Hoàng Trung Hiếu, Trung đội trưởng cho biết: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn triển khai nghiêm túc các chế độ trực tới từng tổ đài, tiếp, chuyển liên lạc kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo nguyên tắc thời gian liên lạc. Do điều kiện, trang thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhiều năm, đơn vị luôn tự sửa chữa, đồng thời phát hiện, báo cáo kịp thời các đường, hướng mất liên lạc, thời tiết, nhanh chóng xử lý mọi tình huống, trong thời gian ngắn nhất để thông tin liên lạc được thông suốt; đảm bảo thu 100% tín hiệu báo động, không để lọt; không để điện đọng, điện tồn, giao, nhận công văn, văn kiện, thư từ, báo chí đúng thời gian, không để thất lạc, mất mát, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Ngoài ra, có lúc quân số phải tăng cường dài ngày phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ, rà phá bom, mìn trên tuyến biên giới. Mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành mọi công việc được giao. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vi Thị Mai đang trong ca trực tâm sự: đơn vị có tới một nửa là phụ nữ. Do tính chất công việc phải làm theo ca, cho nên việc đi lại trong đêm hôm khuya khoắt đối với các chị em trong đơn vị là thường xuyên dù có mưa, gió, rét đến mấy thì cũng phải đảm bảo đúng giờ vào ca trực. Tuy vất vả, gò bó về thời gian, nhưng các chị luôn động viên nhau vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng đơn vị đảm bảo trực 24/24 giờ.

Song song với đó, công tác huấn luyện được đơn vị duy trì nghiêm túc, thường xuyên bồi dưỡng toàn diện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội; đảm bảo thời gian và quân số tham gia huấn luyện đạt 98,7%, chuẩn bị tốt giáo án, mô hình, học cụ, phân công giáo viên đảm nhiệm trên các chuyên ngành, giáo án, bài giảng được phê duyệt đúng theo phân cấp. Kết quả kiểm tra kết thúc các giai đoạn huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, trung đội quan tâm thực hiện tốt chế độ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội. Nhà ăn, nhà bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ. Vệ sinh môi trường trong và ngoài doanh trại, tác phong quân nhân, nội vụ gọn gàng, bảo đảm quân số khỏe đạt 98,5%. Đơn vị tích cực tăng gia, chăm sóc các loại cây trồng, đủ chỉ tiêu trong sản xuất và chăn nuôi theo qui định 144kg/người/năm; đồng thời, bảo dưỡng tốt các vật chất, khí tài có trong biên chế, không để hư hỏng, mất mát xảy ra.


Nông Đình Quang