Thứ ba,  25/01/2022

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo đà phát triển kinh tế – xã hội

Đại tá: HOÀNG CÔNG HÀM, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnhLSO- Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh (QP-AN). Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Lạng Sơn luôn chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho KT-XH của tỉnh phát triển. Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh tham gia trong lễ diễu binh Kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Đình QuangĐể tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu...

Đại tá: HOÀNG CÔNG HÀM, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

LSO- Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh (QP-AN). Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), Lạng Sơn luôn chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho KT-XH của tỉnh phát triển.
Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh tham gia trong lễ diễu binh Kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh.
Ảnh: Đình Quang

Để tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Lạng Sơn đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường tiềm lực chính trị – tinh thần của KVPT. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT và gần đây là Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Cùng với đó, Lạng Sơn luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới vững mạnh toàn diện, đủ năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN. Cấp ủy các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Các tổ chức chính trị, các đoàn thể quần chúng, nhất là Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên được kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, lòng tin của nhân dân trong tỉnh đối với cấp ủy, chính quyền địa phương được tăng cường, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Lực lượng vũ trang tập luyện tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: T.L


Bên cạnh đó, toàn tỉnh nỗ lực tăng cường tiềm lực kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho KVPT. Sự kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN được thống nhất ngay từ trong nhận thức, chủ trương, chính sách của tỉnh. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH (nhất là các công trình giao thông, bưu chính, viễn thông, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, trồng rừng, phát triển du lịch…) của tỉnh đều chú trọng lợi ích cả về phát triển kinh tế và QP-AN, KT-XH của tỉnh đã có bước phát triển khá cao. Nhờ đó, đã trực tiếp tạo nguồn lực vật chất ngày càng lớn cho KVPT tỉnh. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng KT-XH của tỉnh có bước chuyển biến quan trọng; các dự án phát triển KT-XH, Khu Kinh tế cửa khẩu, Khu Công nghiệp Đồng Bành, Cụm Công nghiệp Hữu Lũng, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương,… đều mang tính lưỡng dụng cao; các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã được trung ương và tỉnh đầu tư nâng cấp, làm mới bảo đảm đi lại thuận lợi cả bốn mùa, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn… vừa góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, vừa tạo thế trận QPTD vững chắc, đảm bảo cơ động lực lượng, phương tiện quân sự hoạt động tác chiến của KVPT khi có chiến tranh.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, năm 2010, tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát các quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, kiên quyết loại bỏ các dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến QP-AN; đồng thời, chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng phối hợp trong nghiên cứu, thẩm định và giám sát chặt chẽ công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đáp ứng mọi yêu cầu phát triển KT-XH và xây dựng thế trận KVPT.
Để đảm bảo xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT cũng luôn được tỉnh coi trọng. Các lực lượng quân sự, biên phòng, công an được thường xuyên chăm lo xây dựng, tổ chức có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, tập trung xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy các cấp. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Quyết định 107 (nay là Nghị định số 77/2010/NĐ-CP) của Thủ tướng Chính phủ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức giao ban luân phiên, triển khai kế hoạch quản lý địa bàn, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.
Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thường xuyên huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. Lực lượng dự bị động viên được coi trọng từ khâu tạo nguồn, đăng ký, quản lý, huấn luyện đến việc bảo đảm chế độ, chính sách; sắp xếp đủ biên chế cho các đơn vị động viên theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ phương tiện, vật tư, kỹ thuật trong KVPT, sẵn sàng động viên khi có tình huống. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được củng cố, xây dựng đúng Luật DQTV, theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu, thành phần hợp lý giữa các lực lượng; chú trọng xây dựng về chất lượng, nhất là về chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Hiện nay, tỉnh thường xuyên duy trì hoạt động của lực lượng dân quân thường trực ở các xã biên giới, phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn, sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Một trong những giải pháp xây dựng KVPT vững chắc, đó là hoàn thiện, vận hành tốt cơ chế lãnh đạo QP-AN, xây dựng KVPT vững chắc. Trong quá trình xây dựng KVPT, Lạng Sơn đã từng bước hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, ban, ngành làm tham mưu theo chức năng; cơ quan quân sự, công an làm trung tâm hiệp đồng và phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện; chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất LLVT thuộc quyền. Để vận hành cơ chế được tốt hơn, Lạng Sơn coi trọng công tác huấn luyện và diễn tập KVPT huyện; diễn tập chiến đấu trị an, phòng, chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho các xã, phường, thị trấn. Trong nhiệm kỳ (2005 – 2010), tỉnh đã tổ chức một cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, chỉ đạo 7 lượt huyện diễn tập KVPT; 249 lượt xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến nay, các căn cứ hậu phương, KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu của tỉnh đang từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Cùng với đó, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, phát triển KT-XH vùng biên giới, củng cố hệ thống đồn, trạm biên phòng; tích cực triển khai các tuyến đường tuần tra nối với đường vành đai biên giới; rà phá bom mìn, vật cản; xây dựng các thôn, bản mới và thực hiện tốt việc đưa dân về tái định cư ở các thôn, bản giáp biên theo Chương trình 120 của Chính phủ. Các địa phương biên giới đã tuyên truyền, động viên 494 hộ gia đình giáp biên nhận đoạn đường biên, cột mốc, phối hợp cùng với bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, đã đảm bảo tốt việc điều chỉnh quy hoạch, bố trí dân cư với bố trí lực lượng phù hợp với từng vùng, tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên địa bàn.

.