Thứ hai,  26/09/2022

Văn Lãng với công tác huấn luyện lực lượng vũ trang quân sự

LSO-Là huyện miền núi biên giới, Văn Lãng có địa bàn rộng, hệ thống giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện còn thiếu, thao trường, bãi tập chưa được đầu tư, đồng bộ. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, Ban CHQS huyện Văn Lãng luôn triển khai đồng bộ công tác huấn luyện đến các cơ sở xã, thị trấn, cơ quan. Qua đó, không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự địa phương khi có tình huống xảy ra.Huấn luyện tháo lắp, sử dụng vũ khí ở Ban CHQS Văn LãngThượng tá Trần Văn Thiêm, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: thực hiện các chế độ, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành huấn luyện, các cấp ủy đảng thường xuyên quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết chuyên đề đến 100% cán bộ, chiến sỹ, qua đó, từng cán bộ, chiến sỹ xác định rõ vai...

LSO-Là huyện miền núi biên giới, Văn Lãng có địa bàn rộng, hệ thống giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện còn thiếu, thao trường, bãi tập chưa được đầu tư, đồng bộ.
Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, Ban CHQS huyện Văn Lãng luôn triển khai đồng bộ công tác huấn luyện đến các cơ sở xã, thị trấn, cơ quan. Qua đó, không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự địa phương khi có tình huống xảy ra.
Huấn luyện tháo lắp, sử dụng vũ khí ở Ban CHQS Văn Lãng
Thượng tá Trần Văn Thiêm, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: thực hiện các chế độ, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành huấn luyện, các cấp ủy đảng thường xuyên quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết chuyên đề đến 100% cán bộ, chiến sỹ, qua đó, từng cán bộ, chiến sỹ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình về công tác huấn luyện. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện theo đúng qui định của cấp trên, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện cơ quan và lực lượng dân quân tự vệ các cơ sở xã, thị trấn, sử dụng ngân sách chi cho công tác này đúng mục đích.
Trong huấn luyện chiến dịch, chiến đấu, Ban CHQS huyện luôn chú trọng khâu tổ chức, phương pháp huấn luyện các nội dung, khoa mục, luyện tập, diễn tập đảm bảo 100% cán bộ nắm vững thứ tự các bước tiến hành, qua kiểm tra đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. Hàng năm, triệu tập lực lượng dự bị động viên đúng, đủ thành phần theo qui định, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,9%, thời gian huấn luyện đảm bảo đạt 100% theo kế hoạch đã được phê chuẩn. Chỉ đạo 100% Ban CHQS các xã, thị trấn và tự vệ cơ quan, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, thời gian, đảm bảo quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%. Qua kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% khá, giỏi. Đồng thời, tham mưu cho Hội đồng giáo dục ANQP huyện, tổ chức giáo dục ANQP, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng.
Bên cạnh đó, phân công cán bộ theo dõi cụ thể, thẳng thắn đóng góp ý kiến, phê bình, kịp thời phát hiện mặt yếu, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, động viên kịp thời những cơ sở đạt kết quả huấn luyện cao, nghiêm túc kiểm điểm những cơ quan, đơn vị còn yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, để đảm bảo kết quả huấn luyện đạt được chất lượng, hiệu quả. Khi tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và sử dụng đạn hơi, thuốc nổ trong diễn tập chiến đấu trị an cấp huyện, xã, thị trấn luôn quán triệt sâu sắc về công tác đảm bảo an toàn về người và thiết bị, phương tiện đến từng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, qua đó 100% số cơ sở luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện tiếp tục huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án chiến đấu và địa bàn tác chiến của các đơn vị, bảo đảm tốt cơ sở vật chật, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác huấn luyện. Kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, từng bước xây dựng lực lượng vũ trang quân sự địa phương ngày càng vững mạnh.

Đình Quang