Thứ hai,  26/09/2022

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị với công tác xây dựng Đảng

Từ việc triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng nên năm 2011, Đảng ủy cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Qua phân loại đánh giá chất lượng, 100% chi bộ, cấp ủy đạt trong sạch vững mạnh; 89% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LSO-Năm 2011, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó đã góp phần quan trọng đảm bảo biên giới ổn định, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa bàn được giữ vững, công tác đấu tranh chống buôn lậu và các loại tội phạm đạt kết quả cao. Khâu then chốt mà Đảng ủy đồn xác định đó là xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Chiến sĩ Đồn biên phòng Hữu Nghị làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch – Ảnh: Hoàng Huy
Với đặc điểm là đơn vị quản lý địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, có 2 cửa khẩu quốc tế, hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu diễn ra phức tạp, chính vì vậy, mỗi một cán bộ, chiến sĩ khi công tác tại đơn vị này đều phải xây dựng được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Nhờ đánh giá đúng tình hình, xác định chính xác những khó khăn tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ nên Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị đã đề ra được giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện tình hình của đơn vị.
Từ đó việc quán triệt, học tập, nghiên cứu sâu sắc các nghị quyết của trên đến các chi bộ cơ sở, từng đảng viên được chú trọng. Công tác quán triệt triển khai nghị quyết được đổi mới làm cho từng đảng viên hiểu sâu về nghị quyết nhấn mạnh trọng tâm, trọng điểm tình hình liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy đồn được đổi mới, phần đánh giá sát tình hình thực tế, đúng mạnh yếu, phần phương hướng được cụ thể hóa theo từng nhiệm vụ tập trung vào khắc phục những tồn tại yếu điểm của đơn vị. Đảng ủy đồn đã lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, đồng thời tổ chức cho các tổ, đội công tác biên phòng đăng ký giao ước thi đua đến từng quân nhân.
Đảng ủy lấy Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời Bác Hồ dạy đối với bộ đội biên phòng” làm nội dung trọng tâm trong giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, tác phong làm việc, năng lực công tác. Lãnh đạo tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ.
Công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên được chú trọng, kết hợp giữa quản lý đảng viên với quản lý bộ đội theo điều lệnh, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng đảng ủy viên phụ trách thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, ủy ban kiểm tra chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra giám sát, qua đó đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn được quan tâm và thực hiện đúng theo quy chế, phát huy đươc vai trò dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trên cả 3 lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để họ thật sự yên tâm gắn bó với biên giới, với đồng bào các dân tộc, với đơn vị.
Từ việc triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng nên năm 2011, Đảng ủy cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Qua phân loại đánh giá chất lượng, 100% chi bộ, cấp ủy đạt trong sạch vững mạnh; 89% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Quang Thiệp