Thứ hai,  03/10/2022

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Lạng Sơn năm 2011

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của đợt diễn tập, trong đó nhấn mạnh: kết thúc diễn tập các cấp, các ngành của thành phố phải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm diễn tập kịp thời, làm tốt việc động viên khen thưởng. Trên cơ sở đó, vận dụng vào trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an cho các cơ sở xã, phường đạt kết quả cao và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong những năm tiếp theo. Đợt diễn tập kết thúc vào chiều 17/11/2011.

LSO-Ngày 16/11/2011, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2011. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh, đại diện Phòng Tác chiến Quân khu I, thành phần Ban tổ chức, khung diễn tập, đại biểu các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Quang cảnh buổi khai mạc diễn tập
Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất, nhằm rèn cho người chỉ huy, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương về chuẩn bị và thực hành tác chiến, chuẩn bị và thực hành động viên, sử dụng vũ khí, bảo đảm hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương… trong những tình huống tác chiến giả định, gần sát với thực tế chiến đấu. Buổi lễ cũng đã nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập và lịch trình thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của đợt diễn tập, trong đó nhấn mạnh: kết thúc diễn tập các cấp, các ngành của thành phố phải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm diễn tập kịp thời, làm tốt việc động viên khen thưởng. Trên cơ sở đó, vận dụng vào trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an cho các cơ sở xã, phường đạt kết quả cao và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong những năm tiếp theo. Đợt diễn tập kết thúc vào chiều 17/11/2011.
Đình Quang