Thứ sáu,  12/08/2022

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn: Làm tốt công tác đối ngoại là xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

LSO-Năm 2011, công tác đối ngoại của Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn được xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và đã có những nỗ lực vượt bậc, góp phần rất lớn cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Có được kết quả trên, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của trên về công tác đối ngoại biên phòng, trên cơ sở đó, hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại biên phòng đảm bảo thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, nội dung và biện pháp. Cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước. Bộ đội Biên phòng đồn Na Hình (Lạng Sơn) tuần tra bảo vệ biên giới - Ảnh: Phan CầuTrong lĩnh vực hợp tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, BĐBP tỉnh đã duy trì thực hiện đúng hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới, tạo điều kiện...

LSO-Năm 2011, công tác đối ngoại của Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn được xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và đã có những nỗ lực vượt bậc, góp phần rất lớn cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Có được kết quả trên, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của trên về công tác đối ngoại biên phòng, trên cơ sở đó, hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại biên phòng đảm bảo thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, nội dung và biện pháp. Cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước.

Bộ đội Biên phòng đồn Na Hình (Lạng Sơn) tuần tra bảo vệ biên giới – Ảnh: Phan Cầu
Trong lĩnh vực hợp tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, BĐBP tỉnh đã duy trì thực hiện đúng hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hoá, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua các hoạt động đối ngoại, BĐBP tỉnh đã góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân dọc tuyến biên giới. Theo số liệu thống kê, năm 2011, BĐBP tỉnh đã tổ chức gặp gỡ làm việc với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn theo định kỳ và đột xuất được hơn 40 lần, Đồn biên phòng Chi Lăng, Bình Nghi đã phối hợp với BĐBP nước bạn tuần tra chung biên giới. Hàng chục đoàn của địa phương và các ngành quan hệ với cấp tương đương của phía bạn sang hội đàm về các lĩnh vực an ninh trật tự đấu tranh chống tội phạm, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển kinh tế mậu dịch biên giới, phòng chống dịch bệnh, chúc mừng nhân các ngày lễ tết… Phía bạn đã sang ta hơn 30 lần hội đàm trao đổi giải quyết về vấn đề biên giới lãnh thổ, phòng chống tội phạm, hợp tác phát triển kinh tế, chúc mừng nhân các ngày lễ, tết…
Thông qua công tác đối ngoại, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan như mở, nâng cấp cửa khẩu, khảo sát xây dựng các công trình trên biên giới. Phối hợp tuyên truyền cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng, Nhà nước ta. Sự tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ giúp cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên trong việc phối hợp duy trì thực hiện hiệu quả hiệp định về quy chế biên giới, đồng thời duy trì và phối hợp chặt chẽ với bạn trong công tác tuần tra, kiểm soát giữ vững tình hình an ninh trật tự trên biên giới. Bên cạnh các hoạt động đó, bằng cách thường xuyên phối hợp với nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động phạm pháp qua biên giới, hai bên đã ngăn chặn và thực hiện thành công nhiều vụ án. Chỉ tính trong năm 2011, BĐBP tỉnh đã trao trả người vi phạm, tội phạm và người bị hại cho bên nước bạn 4 vụ 39 người, bên nước bạn trao trả cho ta 27 vụ 409 người. Những kết quả và hoạt động trên là thực tiễn sinh động khẳng định hiệu quả to lớn của công tác đối ngoại biên phòng trong việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Năm 2012, công tác đối ngoại của BĐBP Lạng Sơn sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng. Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nắm vững và hiểu sâu các quy định về pháp luật, nội dung hiệp ước, hiệp định về biên giới, xử lý tình huống linh hoạt trong giải quyết công việc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Trần Quang Thiệp