Thứ sáu,  12/08/2022

Bộ đội biên phòng chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các xã biên giới

LSO-Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn quản lý địa bàn gồm 21 xã, thị trấn của 5 huyện biên giới. Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ tư lệnh BĐBP về đẩy mạnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên giới, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về củng cố, xây dựng vùng biên giới vững mạnh, trong những năm qua, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp với ngành y tế triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới. Quân y Bộ đội biên phòng khám bệnh cho nhân dânThực hiện nghị quyết của Bộ tư lệnh BĐBP về đẩy mạnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới, trong thời gian qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với ngành y tế xây dựng được 7 bệnh xá quân dân y kết hợp và 11 ban quân dân y kết hợp cụm dân cư giữa các đồn biên phòng...

LSO-Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn quản lý địa bàn gồm 21 xã, thị trấn của 5 huyện biên giới. Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội ở miền núi, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ tư lệnh BĐBP về đẩy mạnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên giới, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về củng cố, xây dựng vùng biên giới vững mạnh, trong những năm qua, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp với ngành y tế triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới.
Quân y Bộ đội biên phòng khám bệnh cho nhân dân
Thực hiện nghị quyết của Bộ tư lệnh BĐBP về đẩy mạnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới, trong thời gian qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với ngành y tế xây dựng được 7 bệnh xá quân dân y kết hợp và 11 ban quân dân y kết hợp cụm dân cư giữa các đồn biên phòng và các xã biên giới trên địa bàn quản lý, nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Vào những ngày đầu tháng 12, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh đến địa bàn xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình để tuyên truyền, khám,chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân trên địa bàn xã. Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe và khám chữa bệnh của BĐBP tỉnh lần này đã thu hút được hàng trăm người dân ở các thôn bản biên giới đến nghe phổ biến các nội dung về vệ sinh phòng chống dịch bệnh như cách phòng, chống bệnh sốt rét, cúm gia cầm, HIV/AIDS tại cộng đồng, công tác kế hoạch hoá gia đình.
Với tính thần trách nhiệm cao của cán bộ quân y BĐBP và y, bác sỹ của địa phương, qua một ngày đã khám được hơn 500 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí cho dân trị giá gần 15 triệu đồng. Có thời điểm, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như dịch tiêu chảy cấp, sốt phát ban, dịch cúm gia cầm, Bộ CHBP tỉnh đã tích cực chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra hoặc lây lan. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị cơ sở tích cực, chủ động quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của y tế địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân trong địa bàn đóng quân.
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP cũng như nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền, y tế địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân tại bệnh xá kết hợp quân dân y. Tại các đồn biên phòng, quân y BĐBP và y tế xã thường xuyên phối hợp tốt trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Do đó đã làm tăng uy tín của tuyến y tế cơ sở, đem lại lòng tin cho nhân dân về trình độ, năng lực của người thầy thuốc vùng sâu, vùng xa.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với với Sở y tế, giữa đồn Biên phòng với trung tâm y tế huyện, cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và y tế các cấp đẩy mạnh chương trình kết hợp quân dân y đi vào nề nếp đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình trạm xá kết hợp quân dân y ở địa bàn biên phòng, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao trách nhiệm của ban quân dân y kết hợp cụm dân cư ở các đồn biên phòng.

Nguyễn Linh