Thứ bảy,  03/06/2023

Xây dựng huyện Bắc Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc

LSO-Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bắc Sơn là căn cứ địa cách mạng, là địa bàn đứng chân hoạt động của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nơi đây, ngày 27/9/1940 đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn luôn phát huy truyền thống cách mạng, huy động tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần đấu tranh thống nhất đất nước. Từ Bắc Sơn, theo đường bộ, chúng ta có thể cơ động đến các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Với địa thế ấy, huyện Bắc Sơn được đánh giá “công có thế thủ”, “thủ có thế công” giữ một vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận quân sự của tỉnh. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền...

LSO-Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bắc Sơn là căn cứ địa cách mạng, là địa bàn đứng chân hoạt động của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nơi đây, ngày 27/9/1940 đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn luôn phát huy truyền thống cách mạng, huy động tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần đấu tranh thống nhất đất nước. Từ Bắc Sơn, theo đường bộ, chúng ta có thể cơ động đến các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Với địa thế ấy, huyện Bắc Sơn được đánh giá “công có thế thủ”, “thủ có thế công” giữ một vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận quân sự của tỉnh. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với việc quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, Bắc Sơn luôn xác định xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc làm nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện.
Thanh niên huyện Bắc Sơn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng – an ninh được quan tâm đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được bồi dưỡng, nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng – an ninh; công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho toàn dân được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể quán triệt triển khai thực hiện tích cực, bám sát nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương và các sự kiện chính trị quan trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được coi trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong năm 2011 có 31 tổ chức cơ sở Đảng được công nhận trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 58,49%. Chỉ tính trong tháng 8/2012, huyện đã mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 217 người thuộc đối tượng 4 và các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an 4 xã (Chiêu Vũ, Vũ Lăng, Hưng Vũ, Trấn Yên), tổ chức xét kết nạp 22 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức cho 19 đảng viên dự bị; mở một lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 35 quần chúng ưu tú, phát thẻ cho 40 đảng viên có đủ điều kiện… Bên cạnh đó, công tác xây dựng phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh được Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, việc xây dựng quy hoạch tổng thể các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống thông tin liên lạc, mạng lưới y tế… đều được thẩm định chặt chẽ, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân và phát huy tác dụng tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện. Các lực lượng vũ trang địa phương được chăm lo xây dựng, lực lượng bộ đội thường trực luôn đảm bảo 100% quân số, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng với đầy đủ các binh chủng theo đúng qui định, chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, hằng năm làm tốt công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự… Tuy nhiên, qua trao đổi Thượng tá Trần Minh Đốc, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho hay: “Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện thành KVPT vững chắc nói chung, xây dựng về quân sự, an ninh nói riêng vẫn còn có những hạn chế nhất định, dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chưa được đồng bộ, chưa có chiều sâu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chưa nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương tuy đã được nâng lên, nhưng chưa thực sự vững chắc”. Theo đại tá Lương Đình Khải, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: “Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh và Quân khu I, tập trung xây dựng KVPT các huyện trọng điểm, nhất là xây dựng huyện Bắc Sơn thành KVPT vững chắc, vững về chính trị, giàu về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, sẵn sàng đủ khả năng đảm bảo thắng lợi trong mọi tình huống có thể xảy ra, đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội”.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ngày càng có nhiều thủ đoạn và âm mưu nhằm chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Bắc Sơn luôn nâng cao cảnh giác, tập trung xây dựng huyện thành KVPT vững mạnh, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đình Quang