Thứ bảy,  25/03/2023

Phường Tam Thanh – điểm sáng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật DQTV

LSO- Phường Tam Thanh là phường nội thành của thành phố Lạng Sơn, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác quốc phòng – an ninh, phường được chia thành 11 khối phố, với dân số gần 13 nghìn người. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được tổ chức thành 3 trung đội, trong đó, 1 trung đội dân quân cơ động, 1 trung đội dân quân tại chỗ, 1 trung đội phòng không và đầy đủ các binh chủng. Thực hiện kế hoạch của thành phố về công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật DQTV, trong 2 năm qua, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tam Thanh đã thường xuyên quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể từ phường đến khối phố phối hợp chặt chẽ và đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả nhất định. Dân quân phường Tam Thanh khơi thông rãnh thoát nước tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Lạng SơnĐồng chí Hoàng Đức Diệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: Ngay sau khi luật Luật DQTV ra đời, Ban CHQS...

LSO- Phường Tam Thanh là phường nội thành của thành phố Lạng Sơn, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và công tác quốc phòng – an ninh, phường được chia thành 11 khối phố, với dân số gần 13 nghìn người. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được tổ chức thành 3 trung đội, trong đó, 1 trung đội dân quân cơ động, 1 trung đội dân quân tại chỗ, 1 trung đội phòng không và đầy đủ các binh chủng. Thực hiện kế hoạch của thành phố về công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật DQTV, trong 2 năm qua, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tam Thanh đã thường xuyên quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể từ phường đến khối phố phối hợp chặt chẽ và đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả nhất định.
Dân quân phường Tam Thanh khơi thông rãnh thoát nước tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Lạng Sơn


Đồng chí Hoàng Đức Diệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: Ngay sau khi luật Luật DQTV ra đời, Ban CHQS phường – cơ quan thường trực, đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn và hội thi tìm hiểu phổ biến pháp luật DQTV do cấp trên tổ chức. Cùng với đó, mở lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các tuyên truyền viên của phường, thành phần là các đồng chí khối trưởng, bí thư chi bộ của 11 khối phố và trưởng các đoàn thể. Qua bồi dưỡng, các tuyên truyền viên nắm được kỹ năng, phương pháp, hình thức cơ bản trong công tác tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo của phường xây dựng kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân của 11 khối phố, phân công cán bộ phụ trách, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng. Kết quả, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp khối phố được 17 buổi, trên 3.400 lượt người tham gia; tuyên truyền lồng ghép qua sinh hoạt của các đoàn thể nhân dân được 8 buổi, trên 400 lượt người tham gia; tổ chức sinh hoạt chuyên đề được 3 buổi, trên 240 người tham gia; tổ chức lồng ghép trong tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ được 3 buổi, hơn 500 lượt người tham gia; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh tại thành phố và phường được 4 buổi, có trên 230 lượt người tham gia. Ngoài ra, trong các đợt huấn luyện dân quân, Ban CHQS phường đã tổ chức quán triệt Luật DQTV và các văn bản liên quan tới 100% cán bộ, chiến sỹ. Đợt huấn luyện năm 2012, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%, trong huấn luyện cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm nội qui, qui định, kỷ luật thao trường, bãi tập, tổ chức bắn đạn thật đảm bảo 100% an toàn về người, vũ khí trang thiết bị, qua kiểm tra, đánh giá 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Từ việc tuyền truyền, phổ biến Pháp luật DQTV cho toàn thể quần chúng nhân dân, góp phần làm chuyển biến nhận thức, nghĩa vụ, quyền lợi của người dân trong việc chấp hành Luật DQTV.

Với những kết quả tuyền truyền, phổ biến pháp luật DQTV, vừa qua phường Tam Thanh được UBND thành phố Lạng Sơn tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật DQTV.

Nông Đình Quang