Thứ bảy,  25/03/2023

Thành phố Lạng Sơn hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh, công tác huấn luyện DQTV còn một số hạn chế về bảo đảm quân số, nền nếp chấp hành kỷ luật thao trường. Để kịp thời rút kinh nghiệm và làm cơ sở huấn luyện cho những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, các đơn vị DQTV nhất là cơ quan quân sự các cấp tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là về kỹ chiến thuật, các nội dung thực hành, vận dụng tốt phương châm, phương pháp vào các địa hình phù hợp để huấn luyện.

LSO-Từ đầu năm đến nay, thành phố Lạng Sơn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong điều kiện khá thuận lợi, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, trên địa bàn do tác động của cơ chế thị trường, giá cả lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thường xuyên biến động… ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân và lực lượng vũ trang. Trước những thuận lợi, khó khăn trên, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Trong đó, công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Huấn luyện bắn súng CKC cho DQTV thành phố
Trung tá Chu Đình Ngư, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: “Đến nay, thành phố đã hoàn thành huấn luyện DQTV, DBĐV năm 2012. Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm bước vào huấn luyện, Ban CHQS thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện DQTV, DBĐV”.
Theo đó, Ban CHQS thành phố đã tổ chức 2 lớp huấn luyện cho lực lượng dân quân binh chủng pháo binh, công binh, trinh sát, y tế, hoá học, phòng không, thông tin của Ban CHQS các xã, phường, cơ quan, tổ chức và 6 đợt huấn luyện lực lượng tự vệ. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% cơ sở tự vệ đạt yêu cầu, trong đó trên 90% khá, giỏi. Đồng thời, tiếp nhận, huấn luyện lực lượng DBĐV đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch. Trong thời gian tập trung huấn luyện tại Ban CHQS thành phố, cán bộ, chiến sỹ quân nhân dự bị luôn chấp hành nghiêm các chế độ quy định. Nhiều đồng chí phát huy tốt tinh thần gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tích cực học tập, rèn luyện. Kết quả kiểm tra các nội dung đạt loại khá trở lên, trong đó kiểm tra bắn đạn thật bài 2, bắn mục tiêu di động, ẩn hiện ban ngày, 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi. Cùng với đó, Ban CHQS các xã, phường đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng khâu tập huấn cán bộ, chuẩn bị tốt mọi mặt, đầu tư làm mới về giáo án giảng dạy, mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Để nâng cao chất lượng toàn diện, các đơn vị tập trung huấn luyện thuần thục kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu cá nhân và phân đội, quân số tham gia đạt 95% trở lên. Trong huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả”, đồng thời Ban CHQS thành phố cử cán bộ có kinh nghiệm, bám sát cơ sở, chỉ đạo uốn nắn kịp thời những nội dung còn yếu, thiếu, rút kinh nghiệm cho những nội dung huấn luyện sau đạt kết quả cao hơn. Cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, luôn phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức huấn luyện đúng, đủ thời gian theo quy định. Nội dung huấn luyện thường xuyên đổi mới, sáng tạo vận dụng vào các địa hình huấn luyện phù hợp cho từng đối tượng, vì vậy các khâu yếu, mặt yếu được chỉ đạo chấn chỉnh ngay từ đầu, nên chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh, công tác huấn luyện DQTV còn một số hạn chế về bảo đảm quân số, nền nếp chấp hành kỷ luật thao trường. Để kịp thời rút kinh nghiệm và làm cơ sở huấn luyện cho những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, các đơn vị DQTV nhất là cơ quan quân sự các cấp tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là về kỹ chiến thuật, các nội dung thực hành, vận dụng tốt phương châm, phương pháp vào các địa hình phù hợp để huấn luyện.

Đình Quang