Thứ sáu,  31/03/2023

Đảng ủy Quân sự huyện Chi Lăng: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh

LSO-Thực hiện quy chế giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS), thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện Chi Lăng nghiêm túc tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, củng cố, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong công tác, học tập, huấn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Chi Lăng luyện tập thể thao nâng cao sức khỏeNhận thức rõ tầm quan trọng của công tác...

LSO-Thực hiện quy chế giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS), thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện Chi Lăng nghiêm túc tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, củng cố, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong công tác, học tập, huấn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cán bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Chi Lăng luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy Quân sự huyện đã có nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Cùng với đó, Ban Chính trị phát huy vai trò làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy các cấp kiện toàn tổ giáo viên, xây dựng kế hoạch, tập huấn cho đội ngũ giáo viên ở ban CHQS các xã, thị trấn, tổ chức thông qua giáo án, phương pháp thục luyện giáo án, lên lớp mẫu. Đồng thời, Đảng ủy quân sự huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc ban CHQS các xã, thị trấn tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc quy chế giáo dục chính trị tại địa phương, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, duy trì ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần trong đơn vị; kết hợp giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng từng đối tượng. Từ đó, phát huy tính dân chủ, nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, tạo điều kiện cho công tác giáo dục chính trị đạt hiệu quả cao. Song song với đó, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đơn vị tổ chức quán triệt 100% nội dung, quân số tham gia đạt 98,8% trở lên. Qua kiểm tra, đánh giá nhận thức chính trị, các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,6% đạt khá, giỏi. Ngoài các chương trình giáo dục, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện còn luôn duy trì chế độ thông tin thời sự, thông báo tình hình, giáo dục truyền thống, nhằm định hướng đúng tư tưởng, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc. Vì vậy 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đều an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, xây dựng đơn vị ngày càng nền nếp, chính quy. Bên cạnh đó, hoạt động của các chi bộ Đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, luôn phát huy cao tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên. Hàng năm, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 87,5%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ quân sự huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh, được Huyện ủy, UBND huyện và Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Trung tá Lô Tuyến Nông, Đảng ủy viên, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: phát huy kết quả đạt được, thời gian tiếp theo, Đảng ủy Quân sự huyện Chi Lăng tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị bằng nhiều biện pháp cụ thể, không ngừng làm chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, nhận thức và hành động trong LLVTQS huyện và quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu năm 2012 giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đình Quang