Thứ sáu,  31/03/2023

Hội đồng GDQP-AN tỉnh kiểm tra công tác GDQP-AN tại huyện Cao Lộc

Cũng trong buổi làm việc đoàn đã đến kiểm tra công tác GDQP-AN tại Trường THPT huyện Cao Lộc và UBND thị trấn Cao Lộc.

LSO-Ngày 6/11/2012, Đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) tỉnh do Đại tá Lương Đình Khải, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác GDQP-AN tại UBND huyện Cao Lộc.
Đại tá Lương Đình Khải phát biểu tại buổi kiểm tra
Tại buổi kiểm tra, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo huyện Cao Lộc báo cáo kết quả công tác GDQP-AN năm 2011 và 10 tháng đầu năm 2012. Theo đó, thời gian qua, Hội đồng GDQP-AN huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn kiêm công tác GDQP-AN đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ, làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo tốt công tác GDQP-AN. Nội dung, hình thức, phương pháp ngày càng đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Tuy nhiên, công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tương 5 ở một số xã chưa đáp ứng kịp thời…
Cũng trong buổi làm việc đoàn đã đến kiểm tra công tác GDQP-AN tại Trường THPT huyện Cao Lộc và UBND thị trấn Cao Lộc.

Đình Quang