Thứ hai,  04/07/2022

Trường Quân sự tỉnh: Nâng cao chất lượng đào tạo

Những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo, giảng dạy năm 2012 là động lực thúc đẩy nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Qua đó góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

LSO-Nhằm nâng cao kiến thức về quân sự, quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo quy định, trong những năm qua, Trường Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường để nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Trường Quân sự tỉnh áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
Đại tá Phạm Viết Văn – Hiệu trưởng Trường quân sự tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2012, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị và công tác huấn luyện, tuyển chọn và xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và thường xuyên tổ chức cho giáo viên đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng tốt với yêu cầu giảng dạy của nhà trường…”. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy, nhà trường đã tích cực làm tốt công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về trình độ nghiệp vụ, phương pháp sư phạm. Đảng ủy nhà trường xây dựng nghị quyết chuyên đề về huấn luyện, giáo dục, đào tạo hàng năm và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo các khoá. Bên cạnh đó, nhà trường còn duy trì nghiêm ngặt chế độ duyệt giáo án, bài giảng để rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy… Theo đó, đội ngũ giáo viên nhà trường luôn thực luyện giáo án theo đúng quy định, quá trình giảng dạy giáo viên luôn cập nhật những nội dung thông tin mới bổ sung cho công tác giảng dạy phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, nhà trường luôn tổ chức bảo dưỡng, nâng cấp, đổi mới hệ thống mô hình, học cụ; nghiên cứu chuẩn bị thao trường bãi tập sát với thực tế bài học và yêu cầu thực tiễn địa phương. Động viên khuyến khích giáo viên cải tiến, tích luỹ kinh nghiệm, làm chủ khoa học công nghệ thông tin trong giảng dạy và cung cấp kiến thức, thông tin cho học viên đầy đủ sát thực tế, do đó hiệu quả dạy và học được tăng lên rõ rệt. Trung tá Vũ Đình Huê – Trưởng Khoa Giáo viên Trường Quân sự tỉnh cho biết: “Khoa giáo viên chúng tôi có nhiều đồng chí có kinh nghiệm. Giáo viên cũng luôn quán triệt nghiêm túc tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo. Do vậy, đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng nâng cao trình độ năng lực, tinh thần, trách nhiệm đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy cho mọi đối tượng trong tình hình hiện nay”.
Một trong những nội dung đóng góp cho sự thành công của sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đó là nhà trường đã chú trọng việc xây dựng nội dung, chương trình và công tác biên soạn giáo trình, tài liệu cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Do vậy, trong năm qua căn cứ vào chương trình, đối tượng đào tạo, nhà trường đã hoàn thiện quy trình đào tạo bảo đảm tính đồng bộ, khép kín từ xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện đến khâu nhận xét, đánh giá học viên, sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm đều được thực hiện tốt. Cụ thể là trong năm 2012, nhà trường đã tổ chức ôn, thi tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 110 học viên đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (2010-2012), gần 80% đạt khá, giỏi; hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khoá 1, 2, 3 năm 2012, kết quả 76,3% đạt khá, giỏi; tập huấn chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn chưa qua đào tạo năm 2012 trên các nội dung đạt kết qủa khá; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 khoá 52, 53 năm 2012 cho 128 học viên và bổ túc cho lực lượng sĩ quan dự bị đạt khá.
Những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo, giảng dạy năm 2012 là động lực thúc đẩy nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Qua đó góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dương Nguyên