Thứ hai,  04/07/2022

Phong trào "Thi đua quyết thắng" trong lực lượng vũ trang quân sự huyện Tràng Định

Phát huy những kết quả đã đạt được, LLVTQS huyện Tràng Định tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến trong quân đội”, vận dụng vào sát thực tiễn trong các đơn vị, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhiệm vụ đột xuất, gắn khen thưởng với bình xét, đánh giá cán bộ, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, bình xét đơn vị vững mạnh toàn diện.

LSO-Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) các cấp huyện Tràng Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVTQS huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương trong tình hình mới.
Đại diện đơn vị dân quân tự vệ huyện Tràng Định ký kết
giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2012
Để phong trào TĐQT có sức lan tỏa trong toàn lực lượng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai đầy đủ, sâu sắc các thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT, nhất là Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong quân đội”. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của TĐKT và phong trào TĐQT, tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TĐKT”. Thượng tá Lê Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “phong trào thi đua đã hướng vào việc tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Hàng năm, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua với chủ đề và mục tiêu cụ thể, sát thực, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Để khen thưởng đúng, trúng đối tượng, chỉ huy các cấp thường xuyên chỉ đạo kiện toàn Hội đồng thi đua đủ về số lượng, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác và chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, mô hình cá nhân và tập thể mẫu để các cơ quan, đơn vị học tập noi theo, kịp thời hướng dẫn, theo dõi, có đánh giá sơ, tổng kết và khen thưởng, bảo đảm cho phong trào thi đua được xuyên suốt, luôn đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực. Trong công tác huấn luyện, phong trào thi đua đã góp phần thực hiện tốt quan điểm, tư tưởng, đường lối quân sự của Đảng, đẩy mạnh, tăng cường thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu tác chiến, phòng thủ. Tiêu biểu trong phong trào TĐQT có các tập thể Ban chính trị, Ban tham mưu – Ban CHQS huyện; Ban CHQS các xã Đại Đồng, Hùng Việt, Chí Minh, thị trấn Thất Khê; cá nhân có đồng chí Vương Văn Công, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Thất Khê; Lương Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đại Đồng; Ma Văn Lợi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hùng Việt; Lý Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Tiến… được Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Tràng Định tặng giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVTQS huyện (giai đoạn 2008 – 2011).
Phát huy những kết quả đã đạt được, LLVTQS huyện Tràng Định tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến trong quân đội”, vận dụng vào sát thực tiễn trong các đơn vị, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhiệm vụ đột xuất, gắn khen thưởng với bình xét, đánh giá cán bộ, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, bình xét đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đình Quang