Thứ ba,  24/05/2022

Kết quả bước đầu thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Với những nỗ lực trong công tác triển khai, thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố, qua hơn 6 tháng đã có 302 hồ sơ của những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có đầy đủ các giấy tờ gốc, được Ban CHQS thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét duyệt theo quy định. Đồng thời, Ban CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương xét duyệt giải quyết chế độ cho các đối tượng còn lại.

LSO-Thời gian qua, thành phố Lạng Sơn đã tích cực triển khai thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm y tế thành phố kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho thương binh
Thượng tá Vũ Xuân Can, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: “dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm trong những đợt triển khai, thực hiện các chính sách trước đây, Ban CHQS thành phố đã từng bước tháo gỡ, chỉ đạo thực hiện tốt theo quy định. Cùng với đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các bước theo Quyết định 62 đúng thủ tục, bảo đảm thời gian. Việc triển khai xét duyệt được tiến hành theo 3 giai đoạn: giai đoạn 1 tập trung xét duyệt cho những đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; giai đoạn 2 xét duyệt cho những đối tượng còn sót ở giai đoạn 1 và nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan; giai đoạn 3 xét duyệt cho những đối tượng còn sót của giai đoạn 1, giai đoạn 2 và nhóm đối tượng không có giấy tờ”. Để nhân dân kịp thời nắm bắt được chủ trương, chính sách, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các ngành, đoàn thể, đài truyền thanh thành phố tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các văn bản quy định về chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 62. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố và các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các mẫu biểu, tờ khai để chuyển tới các khối, phố, khu dân cư cho những đối tượng trong diện được hưởng làm tờ khai theo quy định. Trong quá trình triển khai, cán bộ Ban CHQS thành phố thường xuyên xuống các xã, phường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ.
Đồng chí Hoàng Đức Diệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tam Thanh cho hay: ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, cơ quan quân sự phường đã tích cực chủ động tham mưu cho UBND phường kiện toàn Hội đồng chính sách, thực hiện các bước trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ đúng quy trình”. Theo đó, Ban CHQS phường đã khảo sát, lập danh sách và thông báo cho những đối tượng thuộc diện được hưởng theo quyết định đến UBND phường để được hướng dẫn, trả lời các thắc mắc về đối tượng, phạm vi, thời gian được hưởng. Căn cứ vào các giấy tờ kê khai của từng người, phường chuyển về cho các trưởng khối phố phối hợp với các đồng chí bí thư chi bộ, chi hội trưởng cựu chiến binh tổ chức lập danh sách xem xét. Sau bước xét duyệt ở khối phố, những hồ sơ nào đạt yêu cầu được chuyển về Hội đồng chính sách phường tiếp tục xét duyệt. Trong quá trình xét duyệt, nhiều người đã mất giấy tờ gốc nên phải căn cứ vào những giấy tờ liên quan, hồ sơ lưu trữ tại địa phương và những người cùng tham gia chiến đấu với đối tượng chứng nhận để xác nhận theo quy định. Đến nay, phường Tam Thanh đã có trên 90 bộ hồ sơ gửi lên Ban CHQS thành phố.
Với những nỗ lực trong công tác triển khai, thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố, qua hơn 6 tháng đã có 302 hồ sơ của những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có đầy đủ các giấy tờ gốc, được Ban CHQS thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét duyệt theo quy định. Đồng thời, Ban CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương xét duyệt giải quyết chế độ cho các đối tượng còn lại.

Đình Quang