Thứ ba,  24/05/2022

Huyện Chi Lăng thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương

LSO-Chi Lăng là huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định. Có được điều đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ công tác quốc phòng – quân sự địa phương (QP-QSĐP), gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Lễ giao nhận quân huyện Chi Lăng năm 2012Để thực hiện tốt công tác QP-QSĐP, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện. Trong đó, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và sự điều hành của chính quyền với nhiệm vụ QP - QSĐP. Theo đó, lực lượng bộ đội địa phương được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, điều chỉnh, bổ sung theo đúng mẫu biên chế của Bộ Tổng tham mưu quy định. Xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng, thực hiện...

LSO-Chi Lăng là huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định. Có được điều đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ công tác quốc phòng – quân sự địa phương (QP-QSĐP), gắn với phát triển kinh tế – xã hội.
Lễ giao nhận quân huyện Chi Lăng năm 2012
Để thực hiện tốt công tác QP-QSĐP, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện. Trong đó, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và sự điều hành của chính quyền với nhiệm vụ QP – QSĐP. Theo đó, lực lượng bộ đội địa phương được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, điều chỉnh, bổ sung theo đúng mẫu biên chế của Bộ Tổng tham mưu quy định. Xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, cơ quan quân sự chủ động xây dựng kế hoạch công tác huấn luyện theo tuần, tháng đối với từng đối tượng, thông qua cấp trên tổ chức phê duyệt giáo án chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo 100% các nội dung bài giảng đều có soạn giáo án thống nhất theo quy định. Quá trình huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chế độ nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí thiết bị kỹ thuật, quân số tập trung huấn luyện đạt 99,8% trở lên.
Song song với đó, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” đạt tỷ lệ 2% dân số huyện, chất lượng chính trị cũng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên chiếm trên 11,5%, đoàn viên thanh niên chiếm trên 87,5%. Hàng năm tổ chức rà soát, phúc tra, tuyển chọn, đăng ký, bổ sung thanh niên trong độ tuổi, có sức khỏe, nhận thức, đạo đức tốt tham gia lực lượng DQTV và được biên chế thành các thành phần DQTV cơ động, DQTV binh chủng, DQTV tại chỗ theo đúng Luật DQTV. Công tác huấn luyện được Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện tập trung đối với DQTV binh chủng phòng hóa và binh chủng công binh, đồng thời chỉ đạo các cơ sở tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng DQTV theo kế hoạch, cử cán bộ xuống theo dõi, giúp đỡ cơ sở. Trong huấn luyện, lý thuyết luôn đi đôi với thực hành đã giúp các chiến sỹ DQTV học tập đến đâu nắm chắc đến đó, các động tác kỹ, chiến thuật trở nên thuần thục hơn.
Công tác tiếp nhận, đăng ký, quản lý quân nhân xuất ngũ trở về địa phương cũng được thực hiện tốt. Lực lượng này được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên của huyện và Trung đoàn 123 của tỉnh, thường xuyên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Việc tổ chức huấn luyện dài ngày cho lực lượng dự bị động viên, quân số tham gia đạt 100%, quá trình huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thượng tá Hà Văn Thiết, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: kết quả huấn luyện trong năm 2012, đối với lực lượng bộ đội thường trực 100% đạt khá, giỏi, trong đó 30% đạt giỏi; đối với lực lượng DQTV 100% cơ sở đạt khá, giỏi, có 26% giỏi; đối với lực lượng dự bị động viên, 100 các nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi.
Cùng với đó, công tác bồi dưỡng kiến thức, giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân có bước đổi mới, bằng nhiều hình thức thông qua sinh hoạt thôn, bản, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng đạt hiệu quả thiết thực. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện luôn đảm bảo chất lượng, đúng luật, công bằng, dân chủ, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, công tác xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh ở cơ sở, công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đảm bảo nghiêm túc.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, huyện Chi Lăng tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đồng thời quan tâm thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội, tạo lập thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Đình Quang