Thứ sáu,  02/06/2023

Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng công tác điều tra hình sự

LSO - Năm 2012, công tác điều tra hình sự của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, đã có những nỗ lực rất lớn, góp phần đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Quy trình, điều tra bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật đảm bảo tính chính trị, nghiệp vụ, đúng người, đúng tội, đúng qui định về tố tụng. Theo số liệu thống kê năm 2012, BĐBP Lạng Sơn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phát hiện bắt giữ 283 vụ với 506 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Trong tổng số 283 vụ vi phạm pháp luật, BĐBP tỉnh đã khởi tố 42 vụ với 53 đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính 534 đối tượng theo thẩm quyền và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo qui định.Có được kết quả trên, Đảng ủy Bộ chỉ huy BP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản về...

LSO – Năm 2012, công tác điều tra hình sự của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, đã có những nỗ lực rất lớn, góp phần đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Quy trình, điều tra bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật đảm bảo tính chính trị, nghiệp vụ, đúng người, đúng tội, đúng qui định về tố tụng. Theo số liệu thống kê năm 2012, BĐBP Lạng Sơn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phát hiện bắt giữ 283 vụ với 506 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Trong tổng số 283 vụ vi phạm pháp luật, BĐBP tỉnh đã khởi tố 42 vụ với 53 đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính 534 đối tượng theo thẩm quyền và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo qui định.

Có được kết quả trên, Đảng ủy Bộ chỉ huy BP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác điều tra hình sự, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với công tác điều tra hình sự, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cấp trưởng và cấp phó nghiệp vụ trong chỉ đạo và thực hiện công tác điều tra hình sự. Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu nắm chắc các qui định của pháp luật về thẩm quyền điều tra hình sự của BĐBP cũng như các văn bản của Bộ tư lệnh Biên phòng về thực hiện công tác điều tra hình sự của BĐBP, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra hình sự, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, nhiệm vụ quan trọng của BĐBP. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện công tác điều tra hình sự của BĐBP. Lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất năng lực đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt các biện pháp công tác biên phòng, nắm tình hình đánh giá phân loại đối tượng để tiến hành tổ chức thực hiện điều tra hình sự theo đúng thẩm quyền. Cử cán bộ chiến sĩ bám nắm địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, lấy đó làm nền tảng cơ bản, biện pháp trinh sát làm mũi nhọn, chủ động phát hiện, bắt giữ những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và tiến hành các hoạt động tố tụng đúng qui định của pháp luật. Ngoài ra còn phối hợp tốt với các lực lượng công an, Viện kiểm sát trong việc trao đổi thông tin, nhận định đánh giá thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác canh gác, tạm giữ, dẫn giải đối tượng được quan tâm đảm bảo chặt chẽ an toàn. Nhờ vậy năm 2012 công tác điều tra hình sự của BĐBP Lạng Sơn đã thực hiện tốt, đảm bảo đúng qui định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Chốt chặn chống xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng lậu trái phép
qua biên giới của Đồn BP Bảo Lâm

Ảnh: TD

Năm 2013 công tác điều tra hình sự của BĐBP Lạng Sơn tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Đảng ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nắm vững và hiểu sâu các quy định về pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra hình sự theo chức năng thẩm quyền, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng.

Bài ảnh: Trần Quang Thiệp