Thứ sáu,  23/02/2024

Tiếp tục xây dựng đơn vị dự bị động viên theo mô hình thí điểm

Sáng 15-1, tại Sở Chỉ huy K2000 (Bộ Quốc phòng), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết 3 năm thí điểm xây dựng các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới theo Chỉ thị số 06/CT-BQP ngày 16-3-2010 và Quyết định số 339/QĐ-BQP ngày 13-9-2010 của Bộ trưởng BQP. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP.Đại tướng Phùng Quang Thanh, phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đều khẳng định, sau 3 năm tổ chức thực hiện thí điểm xây dựng các đơn vị DBĐV trong tình hình mới đã có sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền...

Sáng 15-1, tại Sở Chỉ huy K2000 (Bộ Quốc phòng), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết 3 năm thí điểm xây dựng các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới theo Chỉ thị số 06/CT-BQP ngày 16-3-2010 và Quyết định số 339/QĐ-BQP ngày 13-9-2010 của Bộ trưởng BQP. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đều khẳng định, sau 3 năm tổ chức thực hiện thí điểm xây dựng các đơn vị DBĐV trong tình hình mới đã có sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cán bộ đại đội, tiểu đoàn khung thường trực về địa phương để tăng cường công tác quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị, đơn vị DBĐV xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác. Chất lượng đơn vị DBĐV được nâng lên, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cao hơn trước. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng lực lượng được phát huy. Tỷ lệ quân số tham gia huấn luyện cao, khả năng huấn luyện và chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính các địa phương và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan quân sự, đơn vị đảm nhiệm vụ xây dựng đơn vị DBĐV điểm. Để mô hình tiếp tục được nhân rộng hiệu quả trên toàn quốc, Đại tướng Phùng Quang Thanh, mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả mô hình xây dựng đơn vị DBĐV trong tình mới; bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị.
Hội nghị cũng đã xác định và thống nhất đề nghị Quân ủy Trung ương-BQP thời gian tới triển khai mô hình này thành 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2015, những địa phương, đơn vị đang thực hiện mô hình này tiếp tục duy trì, củng cố; ổn định địa bàn giao nguồn, từng bước nâng cao chất lượng đơn vị DBĐV; tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên theo chỉ tiêu được giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Năm 2013, triển khai các quân khu (QK): 1, 2, 3, 4, 7, mỗi QK chọn 1 trung đoàn khung thường trực thuộc sư đoàn khung thường trực thực hiện theo mô hình thí điểm vừa qua. Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020, tiếp tục triển khai cho các sư đoàn BB khung thường trực và sư đoàn BB có 1 trung đoàn đủ quân số thuộc các QK, quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo qdnd.vn