Thứ tư,  29/11/2023

Lực lượng Phòng hóa toàn quân Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án về xử lý chất độc tồn lưu, sự cố ô nhiễm môi trường

Năm 2012, lực lượng Phòng hóa toàn quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; huấn luyện và tham gia diễn tập hiệp đồng quân-binh chủng chặt chẽ; làm lực lượng nòng cốt trong khắc phục hậu quả hóa chất độc tồn lưu sau chiến tranh và xử lý các sự cố hóa chất độc hại, ô nhiễm môi trường... Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học đánh giá tại buổi khai mạc Hội nghị cán bộ Phòng hóa toàn quân tổ chức ngày 21-1-2012.Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Hóa học và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phòng hóa toàn quân. Các đại biểu tham quan sản phẩm khoa học-công nghệ do lực lượng Phòng hóa toàn quân nghiên cứu sản xuất.Năm 2013, lực lượng Phòng hóa toàn quân chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc các Chỉ lệnh, Mệnh lệnh, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; triển khai hiệu...

Năm 2012, lực lượng Phòng hóa toàn quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; huấn luyện và tham gia diễn tập hiệp đồng quân-binh chủng chặt chẽ; làm lực lượng nòng cốt trong khắc phục hậu quả hóa chất độc tồn lưu sau chiến tranh và xử lý các sự cố hóa chất độc hại, ô nhiễm môi trường… Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học đánh giá tại buổi khai mạc Hội nghị cán bộ Phòng hóa toàn quân tổ chức ngày 21-1-2012.

Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Hóa học và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phòng hóa toàn quân.

Các đại biểu tham quan sản phẩm khoa học-công nghệ do lực lượng Phòng hóa toàn quân nghiên cứu sản xuất.

Năm 2013, lực lượng Phòng hóa toàn quân chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc các Chỉ lệnh, Mệnh lệnh, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm cấp Nhà nước về xử lý chất độc tồn lưu, sự cố ô nhiễm môi trường; tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện biên chế tổ chức, trang bị, bảo đảm phòng hóa trong các loại hình tác chiến. Tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ SSCĐ; tăng cường tiềm lực khoa học-công nghệ, xử lý hiệu quả tình huống độc xạ, khắc phục sự cố môi trường. Toàn ngành chú trọng bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng, trình độ lực lượng phòng hóa kiêm nhiệm, dân quân tự vệ; phấn đấu đạt kết quả cao trong diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập hiệp đồng các cấp.

Theo qdnd.vn