Thứ năm,  22/02/2024

Bắc Sơn chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục QP-AN

LSO-Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới, những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng- an ninh (QP-AN) trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; dưới sự chỉ đạo của Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã có nhiều chuyển biến, tích cực.

LSO-Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới, những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng- an ninh (QP-AN) trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; dưới sự chỉ đạo của Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã có nhiều chuyển biến, tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ ban CHQS huyện Bắc Sơn tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn

Trong tổ chức thực hiện, thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị cơ sở khảo sát, nắm chắc đối tượng trong diện bồi dưỡng, chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp; tham mưu cho UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN được triển khai toàn diện cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2012, cán bộ chủ chốt của huyện thuộc đối tượng 2, tham gia bồi dưỡng các nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Quốc phòng tại Trường quân sự Quân khu 1 đạt kết quả khá. Đồng thời, công tác giáo dục QP-AN toàn dân được tích cực triển khai, thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tuyên truyền rộng rãi, với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt, hội họp địa phương. Trong năm đã có gần 60 tin, bài viết về hoạt động huấn luyện, công tác dân vận, giáo dục QP-AN của lực lượng dân quân tự vệ được đăng, phát trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Qua đó, đã có tác dụng tích cực, được quần chúng nhân dân ủng hộ, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QP-AN trong tình hình mới.

Cùng với đó, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện cũng đã chỉ đạo trường THPT Vũ Lễ, trường THPT Bắc Sơn và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức giáo dục QP-AN cho 100% học sinh theo đúng kế hoạch, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung bài giảng sát với tình hình thực tế, qua đó nâng cao được chất lượng về môn giáo dục QP-AN, kết quả kiểm tra đạt khá; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho 10% học sinh 2 trường Bắc Sơn và Vũ Lễ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, công tác hướng nghiệp, hướng dẫn cho học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường quân đội, công an để tạo nguồn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, qua kỳ thi có 9 thí sinh đỗ vào các học viện, đại học và trung cấp.

Thượng tá Lê Quyết Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN huyện cho biết: những kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng, giáo dục QP-AN đã thiết thực nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được, trong quý 1 năm 2013, Hội đồng giáo dục QP- AN huyện Bắc Sơn đang tiến hành phúc tra các đối tượng 2,3,4,5 thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN; xây dựng các chương trình kế hoạch nội dung công tác QP-AN năm 2013; tiếp tục tham mưu cho huyện chỉ đạo các xã  kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm Hội Đồng giáo dục QP- AN.

NÔNG ĐÌNH QUANG