Thứ năm,  22/02/2024

Tuổi trẻ LLVT quân sự tỉnh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

LSO-Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang(LLVT)quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, đạt hiệu quả.

LSO-Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang(LLVT)quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, đạt hiệu quả. Đặc biệt là trong Tháng Thanh niên năm 2013, Đoàn thanh niên LLVT quân sự tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua tuyên truyền truyền thống tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ quân đội, thanh niên quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới.

    Đoàn viên thanh niên chăm sóc bồn hoa cây cảnh

Để công tác đoàn hoạt động đi vào chiều sâu, các cơ sở đoàn đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động cụ thể, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt, triển khai đến mọi đoàn viên thanh niên trong đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khơi dậy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong tháng 3 năm 2013, các cấp bộ đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề, đó là: chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá, chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đồng thời xung kích thực hiện các nhiệm vụ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, củng cố phát triển tổ chức đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp. Hoạt động phong trào thi đua của đoàn tập trung vào nội dung trọng tâm là công trình thanh niên 10 ngày đầu, vì cuộc sống cộng đồng 10 ngày tiếp theo và mừng ngày hội thanh niên 10 ngày cuối tháng. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả trong tháng 3/2013 đoàn thanh niên lực lượng vũ trang quân sự tỉnh đã phối hợp cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đoàn thanh niên kết nghĩa địa phương tổ chức tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới được 17 buổi, với gần 4.000 lượt người tham gia; 10 buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ và Cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” với hơn 2.000 lượt người tham dự. Tổ chức 4 buổi ra quân ngày thứ 7 tình nguyện, với sự tham gia của hơn 130 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên; 8 buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút gần 1.800 lượt đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tham dự. Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức được 7 buổi sinh hoạt cho đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng, “Lớp đoàn viên 26/3” cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã có 20 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng đảng do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức. Hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua do đoàn cấp trên phát động, đoàn viên thanh niên LLVT quân sự tỉnh đã tham gia quyên góp quỹ “Tuổi trẻ sáng tạo” được gần 23 tiệu đồng; phong trào “Xây dựng nông thôn mới” ủng hộ 50.000 đồng/người. Các cơ sở đoàn đã tập trung vệ sinh, tu sửa đường nội bộ, vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nước, xây tường rào dài 42m và đổ sân bê tông được hơn 200m2; các chi đoàn trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cùng với chi đoàn Kho vũ khí đạn trồng được hơn 3.500 cây các loại, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong thời gian tới, đoàn thanh niên lực LLVT quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc làm thanh niên, tập trung vào khâu yếu, việc khó, góp phần cùng tuổi trẻ địa phương xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

VŨ CÔNG TÚC