Thứ sáu,  08/12/2023

Cao Lộc xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng

LSO- Thời gian qua, Ban CHQS huyện luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về “xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có quân số thường trực thích hợp theo hướng cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu, có sức chiến đấu cao”. Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu.  

LSO- Thời gian qua, Ban CHQS huyện luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về “xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có quân số thường trực thích hợp theo hướng cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu, có sức chiến đấu cao”. Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu.

Hàng năm, lực lượng bộ đội thường trực trên địa bàn luôn được rà soát, kiện toàn, bổ sung chặt chẽ, bảo đảm về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, bảo đảm nội dung, thời gian; quân số tham gia học tập, huấn luyện luôn đạt 99% trở lên. Chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên, qua huấn luyện giúp cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó xây dựng đơn vị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 được Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đối với công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) huyện thường xuyên quản lý chặt chẽ theo đúng Pháp lệnh. Công tác phúc tra, kiện toàn các đơn vị DBĐV được thực hiện theo đúng qui định.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh căn dặn thế hệ trẻ huyện Cao Lộc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Hiện nay, huyện đã sắp xếp đủ 100% đầu mối quân DBĐV, đội ngũ cán bộ sỹ quan dự bị luôn nêu cao tinh thần, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong quản lý. Công tác huấn luyện được tổ chức theo nhu cầu, biên chế của các đơn vị, nhằm nâng cao tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự của các đơn vị DBĐV, góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Hiện nay tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự của lực lượng DBĐV đạt gần 80%. Cùng với đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đã bám sát Luật DQTV và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Các xã, thị trấn, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị, kịp thời củng cố, tổ chức biên chế. Lực lượng DQTV của huyện được xây dựng đạt 2% dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt trên 14%, đoàn viên đạt trên 90%, dân quân nữ đạt 13,4%. Lực lượng DQTV binh chủng được biên chế hợp lý từ tổ, khâu đội đến trung đội. Đội ngũ cán bộ các cấp trong lực lượng DQTV được kiện toàn đủ 100% biên chế. Toàn huyện có 23/23 xã, thị trấn có cán bộ chỉ huy trưởng quân sự được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở và tỷ lệ luân chuyển thường xuyên đạt 22,5%. Hàng năm tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV đảm bảo theo đúng kế hoạch, trong huấn luyện lực lượng DQTV luôn kết hợp làm công tác dân vận, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ các gia đình chính sách và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân thường trực biên giới được xây dựng và tổ chức huấn luyện, hoạt động có hiệu quả, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng thực hiện công tác vận động quần chúng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới, là lực lượng nòng cốt cùng bộ đội biên phòng giải quyết các tình huống trên tuyến biên giới.

Trung tá Dương Văn Mùa, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Hiện nay, công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV các binh chủng đã hoàn thành. Trong tháng 5 này, Ban CHQS huyện sẽ kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng DBĐV và tổ chức huấn luyện. Đồng thời, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn có kế hoạch huấn luyện cho lực lượng DQTV đảm bảo đúng thời gian, đủ nội dung.

Bài, ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG