Thứ năm,  07/12/2023

Kinh nghiệm rút ra sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có Chỉ thị 317, Tổng cục Chính trị xây dựng Kế hoạch số 1286 và ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo đảm tính thống nhất, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của quân đội.

Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có Chỉ thị 317, Tổng cục Chính trị xây dựng Kế hoạch số 1286 và ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo đảm tính thống nhất, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của quân đội. Sau hai năm thực hiện, các cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương đến cấp chi bộ đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đồng thời kịp thời bổ sung nội dung tinh thần Chỉ thị 03, Chỉ thị 317 vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp mình. Bộ phận giúp việc được thành lập từ Quân ủy Trung ương đến cấp trên trực tiếp cơ sở. Thực tế đã chứng minh, bộ phận giúp việc, cơ quan thường trực các cấp phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, bám nắm, kiểm tra đôn đốc cơ sở thường xuyên, hiệu quả. Riêng Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương đã xây dựng và thông qua Thường vụ Quân ủy Trung ương quy chế và kế hoạch hoạt động; xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ phụ trách các cơ quan, đơn vị cho các thành viên Bộ phận giúp việc, nhằm tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị số 317 ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hai năm qua, bên cạnh việc tổ chức tốt việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của Trung ương, nhất là tiếp thu ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm về nội dung, phương pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quốc, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo các cấp gắn thực hiện lời dạy của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” với thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân. Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Quy định số 646-QĐ/QUTW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, đồng thời ban hành các quy định, cơ chế thực hiện rõ ràng, cụ thể; đến nay cơ bản các cơ quan đơn vị đã xây dựng quy chế nêu gương và công bố công khai trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và treo trang trọng ở những nơi sinh hoạt tập thể.

 
Trung đoàn 102 (Trung đoàn bảo vệ Thủ đô), Sư đoàn 308 là một trong những đơn vị điển hình của Quân đoàn 1 về thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị trong học tập, huấn luyện SSCĐ. Trong ảnh: Chiến sĩ trẻ trước giờ hành quân dã ngoại. Ảnh: Nguyễn Tuấn Huy

Đảng bộ Quân đội đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị. Quân ủy Trung ương đã đưa nội dung học tập và làm theo vào Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng; Tổng cục Chính trị ban hành Chỉ thị CTĐ, CTCT và Chỉ thị Giáo dục chính trị hằng năm, trong đó, xác định nội dung, yêu cầu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Từng năm xác định trọng tâm thực hiện, đồng thời, lựa chọn đơn vị làm điểm, làm trước trên từng mặt, từng nội dung, như: Chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 gắn với thực hiện được vai trò là tập đoàn tiêu biểu trong các doanh nghiệp Nhà nước; chỉ đạo Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức, lối sống mẫu mực của người quân nhân vinh dự, tự hào được bảo vệ, giữ gìn thi hài của Bác (mỗi cán bộ, chiến sĩ là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, phong cách trước nhân dân và bạn bè quốc tế); chỉ đạo Quân khu 3 làm trước về nâng cao chất lượng ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp chi bộ; khắc phục những biểu hiện vi phạm đạo đức lối sống, chấp hành kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo Tổng cục Hậu cần nhân rộng mô hình “mỗi tháng một chuyên đề gắn với giải quyết 1 đến 2 vấn đề nổi lên làm chuyển biến tình hình đơn vị…”.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 317, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tiến bộ, được thể hiện ở chất lượng các tổ chức, nhất là xây dựng đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện SSCĐ được nâng lên; các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, biên giới tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đơn vị LLVT đã đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia giúp dân phòng, chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo; việc chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy trong toàn quân nhất là việc chấp hành các quy định về tu dưỡng rèn luyện, quản lý tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 317 đã trở thành “trường học lớn” để đội ngũ sĩ quan trẻ tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những khó khăn của đời sống quân ngũ như đồng lương thấp, môi trường kỷ luật khắt khe… để yên tâm bám nắm bộ đội, trực tiếp tham gia huấn luyện, SSCĐ, quản lý bộ đội và trực tiếp làm công tác tư tưởng từ cơ sở.

Qua thực tiễn triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như: Phong trào “rèn đức, rèn sức, luyện tài” của Quân đoàn 1; Phong trào “Ba dứt điểm” của Quân chủng Hải quân… đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ và chất lượng tổng hợp của đơn vị; mô hình tiết kiệm cả thời gian và nguyên vật liệu của Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo thêm việc làm cho gần 3000 lao động của địa phương có thu nhập ổn định; mô hình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Nhiều đơn vị đã có các sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực như: Quân khu 5 đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn” làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, phấn đấu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “tiết kiệm phụ cấp, hướng tới tương lai” của Trung đoàn Công binh 550 thuộc Quân đoàn 4; phong trào “3 không, 3 nên” của Bệnh viện 5 thuộc Quân khu 3; phong trào “Ngôi nhà 100 đồng” của tuổi trẻ Quân đội…

Từ thực tiễn tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 317 trong Đảng bộ Quân đội, có thể sơ bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đúng việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 317 không chỉ là một hoạt động CTĐ, CTCT quan trọng mà là một động lực, một giải pháp hiệu quả để phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xây dựng con người mới trong quân đội. Đó là những con người biết đặt lợi ích cá nhân vào trong lợi ích tập thể, biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết.

Hai là, cần đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì. Có thể thấy, nơi nào người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thực sự là tấm gương sáng thì nơi đó việc học tập và làm theo được tổ chức tốt. Người cán bộ chủ trì có nêu gương thì mới mạnh dạn trong đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đối với cấp dưới.

Ba là, quá trình thực hiện, mỗi đơn vị cần có nhiều giải pháp gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong tổ chức thực hiện. Nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến kịp thời.

Riêng về nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, đây vẫn là khâu còn yếu trong các đơn vị hiện nay. Thực tiễn đã khẳng định rằng, trong số các kênh thông tin-truyền thông, báo chí đã và đang trở thành kênh thông tin quan trọng nhất trong nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong đội hình cả nước, không ít cơ quan báo chí chưa thực sự quan tâm, làm tốt công việc này. Nhưng chúng ta có thể tự hào, hệ thống báo chí quân đội đã quan tâm và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nổi bật trong đó là Báo Quân đội nhân dân, đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức tuyên truyền, như tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các vệt bài phổ biến mô hình hay, cách làm mới của các đơn vị, địa phương; tổ chức cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý”… Chính việc tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau trong thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 317 đã góp phần để báo ngày càng sinh động, phong phú, hấp dẫn. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí quân đội cần chủ động, nhạy bén, sáng tạo hơn nữa, xứng đáng là những cơ quan báo chí tiên phong trong tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2013 và những năm tiếp theo tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng-văn hóa với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị 03, Chỉ thị 317 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.

Theo qdnd.vn