Thứ tư,  29/11/2023

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Quân khu 3

Sáng 20-5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Nghị quyết 67 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc lãnh đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội đến năm 2020 tại Quân khu 3.

Sáng 20-5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Nghị quyết 67 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc lãnh đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội đến năm 2020 tại Quân khu 3.

 

Trung tướng Đào Duy Minh kết luận hội nghị

Báo cáo trung tâm tại hội nghị của Quân khu 3 nêu rõ: Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Tòa án quân sự Quân khu, Viện kiểm sát Quân khu, các cơ quan Điều tra, Thi hành án Quân khu tiến hành xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai theo Nghị quyết 49 và Nghị quyết 67. Các cơ quan tư pháp của Quân khu thường xuyên tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nghị quyết nên đã tạo sự thống nhất, đồng bộ trong kế hoạch thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tư pháp, hiệu quả trong đấu tranh, phòng và chống tội phạm, bảo vệ và nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu trong tình hình mới. Các cơ quan tư pháp chủ động trong thực hiện cải cách ở ngành mình, đổi mới phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét cử, thi hành án, không để oan sai, lọt người, lọt tội phạm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được Quân khu đặc biệt quan tâm, triển khai thường xuyên nhằm nhanh chóng đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng, qua đó tạo sự tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

 

Kết luận hội nghị, Trung tướng Đào Duy Minh đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 67 của Đảng ủy Quân sự Trung ương ở Quân khu 3; thể hiện sự đồng thuận với chủ trương, quan điểm của Đảng, Quân đội trong công tác cải cách tư pháp. Phó trưởng ban cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng đề nghị: Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận cao đối với chiến lược cải cách tư pháp của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề ra. Triển khai nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 67 của Đảng ủy Quân sự Trung ương phải khách quan toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào tình hình thực tiễn của Quân khu. Cải cách phải có sự đổi mới, tiến bộ hơn mô hình cũ, tinh gọn và hiệu quả. Trung tướng Đào Duy Minh ghi nhận ý kiến đề nghị của Quân khu 3 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng kiến nghị với Ban cải cách tư pháp Trung ương trong thời gian tới.

Theo Quandoinhandan