Thứ ba,  03/10/2023

Văn Lãng quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang quân sự vững mạnh

LSO-Văn Lãng là huyện miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng đảm bảo quốc phòng – an ninh quốc gia. Xác định điều đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Văn Lãng đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

LSO-Văn Lãng là huyện miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng đảm bảo quốc phòng – an ninh quốc gia. Xác định điều đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Văn Lãng đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Dân quân thường trực xã Tân Mỹ (Văn Lãng) lên đường làm nhiệm vụ

Trung tá Nông Mạnh Thường, Phó bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “đối với cơ quan quân sự huyện, lực lượng bộ đội thường trực được tổ chức, biên chế theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, duy trì 100% quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu; đội ngũ cán bộ, chỉ huy thường xuyên được kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về quốc phòng”.

Cùng với đó, lực lượng DQTV được các cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng theo đúng Luật DQTV. Hằng năm, huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn rà soát, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử đi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở theo thẩm quyền. Bố trí, sắp xếp cán bộ quân sự cơ sở theo Luật DQTV; các xã biên giới được bố trí đủ 2 cấp phó quân sự; đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội được bổ nhiệm theo tổ chức, biên chế; cán bộ thôn đội được kiện toàn thường xuyên, đã bố trí đủ chức danh 215 thôn đội trưởng DQTV. Lực lượng DQTV được tổ chức rộng khắp, công tác đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV được các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, bảo đảm cho xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động. Hiện nay, quân số DQTV đạt 2,1% so với dân số của huyện, trong đó, đảng viên chiếm trên 11%, đoàn viên chiếm hơn 73%; phục viên xuất ngũ chiếm gần 8%; tỷ lệ DQTV nữ đạt 7,8%. Công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV được tổ chức chặt chẽ, hằng năm tiếp nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương đúng thủ tục, các chế độ, chính sách được thực hiện theo đúng qui định. Thường xuyên tổ chức phúc tra, sắp xếp, bố trí đủ nguồn cho các đơn vị đạt 100%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự chiếm trên 76%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 16%; tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 10%.

Song song với đó, công tác huấn luyện được tổ chức bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch. Lực lượng bộ đội thường trực duy trì huấn luyện đảm bảo quân số đạt 98,6%; lực lương DQTV đạt 98,3%; 100% quân dự bị động viên luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.   

Là một xã biên giới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Mỹ luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang quân sự vững mạnh. Đồng chí Hoàng Văn Dũng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã cho biết: Hiện nay, lực lượng dân quân của xã được xây dựng  bảo đảm có đủ các thành phần binh chủng và được bố trí rộng khắp ở tất cả các thôn, bản. Bên cạnh đó, trong công tác huấn luyện được Ban CHQS xã tổ chức một cách chặt chẽ, luôn bám sát chương trình, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Vừa qua, Ban CHQS xã đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân từ ngày 23/4 đến ngày 3/5/2013 đảm bảo đúng, đủ các nội dung. Trong thời gian học tập, đơn vị đã chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất, giáo án, thao trường, bãi tập, chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng dân quân huấn luyện, luôn duy trì quân số tham gia đạt 96%. Kết quả, đánh giá chung công tác huấn luyện đơn vị đạt loại giỏi, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị. Ngoài ra, công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự được thực hiện đúng qui trình các bước. Công tác tuyển quân, giao nhận quân hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đăng ký, bố trí, sắp xếp vào lực lượng DBĐV theo đúng qui định, thường xuyên kiểm tra, phúc tra lực lượng DBĐV, đảm bảo 100% quân số sẵn sàng động viên khi có tình huống xảy ra.

Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang quân sự huyện Văn Lãng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo, củng cố vững mạnh đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

ĐÌNH QUANG