Thứ ba,  28/03/2023

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

LSO-Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 tiếp tục được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36 ngày 17/10/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), do vậy cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

LSO-Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 tiếp tục được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36 ngày 17/10/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), do vậy cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Cao Lộc

Để thực hiện tốt công tác này, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân đợt 2 năm 2013 bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng; chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, xã – phường – thị trấn, đề ra các biện pháp, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân trong thời gian tới, cũng như chuẩn bị mọi mặt làm tốt cho lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt này tiếp tục thực hiện việc địa phương chịu trách nhiệm “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương. Do vậy, hội đồng NVQS các cấp đã phối hợp cùng với các đoàn thể địa phương xuống từng thôn, bản, khối phố, rà soát danh sách, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; niêm yết công khai danh sách thanh niên nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển về: sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức. Đồng thời hội đồng NVQS đã tổ chức thâm nhập theo nội dung “3 gặp, 4 biết” đối với từng công dân, các quy định tạm hoãn, tạm miễn được thực hiện đúng theo quy định. Trao đổi với chúng tôi, trung tá Ngô Thanh Liêm, Trưởng Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân đợt 1 năm 2013, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân đợt 2 năm 2013, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng là không bù đổi trong công tác tuyển quân và đúng phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”…”  Song song với đó, hội đồng NVQS các cấp đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật NVQS bổ sung, sửa đổi trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Ông Hà Đức Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho hay: “Xã có 18 thanh niên tham gia khám tuyển và có 6 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đợt 2 năm 2013, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân và cũng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật NVQS…”. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, đến nay hội đồng NVQS các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia, Văn Quan và Chi Lăng đã tổ chức khám tuyển cho 1.653 thanh niên. Kết quả có 67,30% số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đợt 2 năm 2013, đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch; trong đó độ tuổi từ 18 đến 21 là 87,14% và 22 đến 25 là 10,16%; sức khỏe loại 1 là 10,88%, loại 2 là 46,49% và loại 3 là 42,44%; trình độ cao đẳng, đại học là 0,71%; văn hóa trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học là 99,26%; gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa và Sán Chỉ. Số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ được xét nghiệm HIV/AIDS bảo đảm đúng theo quy định; 100% là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và có 18 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ đợt này.

Trong thời gian tới, hội đồng NVQS các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013 và phát lệnh gọi nhập ngũ trước 15 ngày bảo đảm đúng theo quy định.

VŨ CÔNG TÚC