Thứ năm,  02/02/2023

Điển hình tiên tiến toàn quân báo công dâng Bác và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23-8, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị cùng 150 điển hình tiên tiến toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Người.

Sáng 23-8, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị cùng 150 điển hình tiên tiến toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Người.

Trong lễ báo công diễn ra trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu điển hình lại được nghe lời Bác kêu gọi thi đua ái quốc vang vọng giữa Ba Đình.

Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã thành kính báo cáo với Bác kết quả qua 2 năm toàn quân thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trung tướng Mai Quang Phấn khẳng định: Học tập và làm theo Bác, những năm qua, toàn quân đoàn kết thống nhất chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng; có nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt chức trách của mỗi người trong mọi nhiệm vụ được giao.

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; không ngại vất vả, hy sinh, tích cực tham gia giúp dân phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Cùng với đó, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã và đang xuất hiện ngày càng  nhiều trên mọi lĩnh vực công tác…

Thay mặt đoàn đại biểu điển hình tiên tiến, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã hứa với Bác tiếp tục tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong giai đoạn mới, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, các điển hình tiên tiến đã vào Lăng viếng Bác.

Báo QĐND Online xin giới thiệu một số hình ảnh đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân hành tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


7 giờ sáng 23-8, lễ báo công dâng Bác diễn ra trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tham gia Lễ báo công và viếng Lăng Bác có 150 điển hình tiên tiến toàn quân.


Trung tướng Mai Quang Phấn báo cáo với Bác kết quả học tập và làm theo Bác của toàn quân trong 2 năm qua.


Trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các điển hình tiên tiến.


Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo QDND