Thứ sáu,  23/07/2021

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tổ chức hội nghị phiên cuối năm

LSO-Ngày 25/12/2013, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013.

LSO-Ngày 25/12/2013, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013. Dự hội nghị có Thiếu tướng Dương Hiền – Phó Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Phùng Thanh Kiểm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.      

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị

Hội nghị đã tập trung nghe quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2014; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ năm 2014. Đồng thời tổ chức ra nghị quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014. Trong năm 2013, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh, triển khai toàn diện các mặt công tác. Cụ thể là trong năm đã tổ chức công tác tuyển quân chặt chẽ, an toàn, đúng luật đạt 100% chỉ tiêu; tiến hành rà phá  bom, mìn, vật cản khu vực biên giới phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được 36,67ha; tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 62 của Chính phủ được 6.091 trường hợp với số tiền trên 25,6 tỷ đồng và chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142 tồn đọng của Chính phủ cho 35 trường hợp với số tiền là 515,3 triệu đồng… Cùng với đó, Đảng ủy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chấp hành và thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến nhằm làm rõ những mặt đã làm được và biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế trên tất cả các mặt công tác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm đã ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013; đồng thời cũng yêu cầu trong năm 2014, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo tình huống sát với tình hình thực tế của địa phương; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm 2014.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm điểm và tự kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân trong Đảng ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

DƯƠNG NGUYÊN