Thứ sáu,  23/07/2021

Tổng kết 20 năm chương trình phối hợp giữa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

LSO-Chiều 30/12/2013, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm (1993-2013) thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – thông tin ở miền núi vùng dân tộc thiểu số”. Dự hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 5 huyện biên giới.

Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu tại hội nghị  

Qua 20 năm thực hiện, chương trình đã thu hút được sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, tuyên truyền viên, cán bộ văn hóa cơ sở nhiệt tình tham gia, phát huy có hiệu quả các hoạt động văn hóa – thông tin cổ động. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, góp phần vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng đơn vị, cơ quan, gia đình, thôn, bản văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới. Qua đó, hạn chế các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội; thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng giấy khen cho các tập thể thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa ghi nhận những kết quả đạt được thông qua sự phối hợp; đồng thời đề nghị, trong thời gian tiếp theo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn kết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho các tập thể Bộ đội Biên phòng

Nhân dịp này, có 5 tập thể, 9 cá nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng giấy khen; 5 tập thể, 10 cá nhân được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp. Hội nghị cũng đã công bố danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xét tặng bằng khen và kỷ niệm chương.

ĐÌNH QUANG