Thứ hai,  03/10/2022

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 11 CT/BNV về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới" giai đoạn 1994 - 2014.


 

Đại tá Chử Văn Canh,  Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm
phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Chử Văn Canh, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện có 4 tôn giáo hoạt động, trong đó Công giáo có số tín đồ khá đông (2600 tín đồ). Trên địa bàn quận còn có Tòa Tổng Giám mục là nơi lãnh đạo hoạt động của 10 Giáo phận Công giáo miền Bắc, từ Quảng Bình trở ra, có Đại chủng viện là nơi đào tạo linh mục và 2 dòng tu. Vì vậy, công tác bảo vệ an ninh vùng Công giáo luôn được quận quan tâm chú trọng.

Quận ủy, UBND quận đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Tôn giáo là một vấn đề tồn tại lâu dài, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân”… 

Để đảm bảo an ninh vùng đồng bào theo đạo Công giáo, Quận ủy thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vùng giáo, trong đó có việc phát triển đảng viên là người Công giáo. Hiện có 71 người Công giáo đang tham gia các tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp. 

UBND quận đã chỉ đạo các cấp, ngành và đoàn thể trong quận đẩy mạnh vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; mở các lớp tập huấn về công tác tôn giáo, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng để cán bộ và đồng bào Công giáo nhận thức rõ quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước về chính sách tôn giáo; đồng thời khẳng định mọi chủ trương, chính sách đều chăm lo đến đời sống, hạnh phúc nhân dân trong đó có đồng bào Công giáo, từ đó giúp đồng bào Công giáo thấy rõ trách nhiệm công dân của mình. Chính quyền đã quan tâm, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật trong sửa chữa, xây dựng công trình thờ tự, tổ chức sinh hoạt tôn giáo; đồng thời thực hiện những chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa bàn nhiều người Công giáo sinh sống. Đến nay, các phường: Phan Chu Trinh, Hàng Trống, Cửa Nam, Hàng Bài… không còn hộ Công giáo nào thuộc diện nghèo, phường Phúc Tân, chỉ còn 05 hộ nghèo. 

Theo Đại tá Chử Văn Canh, những việc làm trên đã tác động tích cực đến tư tưởng tình cảm của các vị linh mục, các vị chức việc và bà con giáo dân, từng bước xóa đi mặc cảm, định kiến để loại trừ các cơ hội mà kẻ xấu có thể lợi dụng xuyên tạc, kích động quần chúng chống phá chính quyền. Đây cũng là những nhân tố quan trọng giữ ổn định an ninh trật tự nơi có đồng bào Công giáo sinh sống. 

Tại Hội nghị, ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian tới, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nơi có đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy. Quận ủy, UBND quận sẽ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 18 phường quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo, tăng cường vận động quần chúng giáo dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, cảnh giác trước những âm mưu gây chia rẽ của kẻ xấu.

Ông Hoàng Công Khôi đề nghị, lực lượng công an nắm vững và đánh giá đầy đủ tình hình nơi có đồng bào Công giáo để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền có chủ trương, biện pháp chỉ đạo đúng đắn.

Theo Dangcongsan.vn