Chủ nhật,  03/07/2022

Đoàn Công tác của Tổng Cục Chính trị làm việc tại Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, chiều 9/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra kết quả thực hiện một số chỉ thị của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương tại Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
 

 Trung tướng Mai Quang Phấn 
chủ trì buổi làm việc tại Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo tình hình và kết quả quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kết quả thực hiện Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị trên của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, trong những năm qua, Bộ tư lệnh Quân khu đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, yêu thương con người; ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng với phương châm: lấy sức đề kháng bên trong để đẩy lùi sự tiến công thù địch từ bên ngoài. Lực lượng vũ trang Quân khu thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Báo cáo cũng khẳng định, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền và phổ biến nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình, biện pháp, cách làm hay, sáng tạo. Coi trọng việc “làm theo”, hướng mạnh vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường quản lý, giáo dục rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và có nhiều cố gắng để triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị có liên quan kể trên đến cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh: Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt sâu sắc quan điểm, yêu cầu, nội dung các chỉ thị; tổ chức thực hiện có hệ thống, đồng bộ, bám sát tình hình nhiệm vụ đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục có chiều sâu, nhất là kinh nghiệm tổ chức giáo dục tư tưởng bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, có đủ trình độ, năng lực, uy tín để lãnh đạo, điều hành, quản lý, vận động nhân dân thực hiện mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lấy đó làm cơ sở xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Trước tình hình, diễn biến ngày càng phức tạp và sự chống phá của các thế lực thù địch, để việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương và Quân ủy Trung ương đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, Trung tướng Mai Quang Phấn yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 5 cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động định hướng thông tin, sâu sát bám nắm cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đề cao dân chủ, ý thức chấp hành kỷ luật, nâng cao chất lương, hiệu quả và tính khả thi trong thực hiện các kế hoạch; hướng dẫn của các cấp phải cụ thể, sâu sát đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị; tổ chức chặt chẽ các bước sơ kết, tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện.

Trước đó, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ trị 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị 317-CT/QUTW, 788-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Theo Dangcongsan.vn