Thứ tư,  06/07/2022

Sơ kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 9 tháng đầu năm 2014

LSO-Chiều 9/10/2014, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác GDQP&AN 9 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Hội đồng GDQP&AN các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP&AN, chất lượng từng bước nâng cao. Hội đồng GDQP&AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả. Công tác GDQP&AN cho toàn dân được thực hiện tích cực, số lượng tin, bài và phương pháp tổ chức tuyên truyền có nhiều đổi mới. Các trường tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, thiết thực góp phần nâng cao ý thức QPAN cho các cấp, các ngành và toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng công bố Quyết định thành lập Hội đồng, Ban Thường trực, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh. Đồng thời, các đại biểu tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc, phương hướng nhiệm vụ công tác GDQP&AN trong những tháng cuối năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh đánh giá cao kết quả công việc mà Hội đồng GDQP-AN tỉnh đạt được trong 9 tháng qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, Hội đồng GDQP&AN tỉnh cần chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; đôn đốc cấp huyện, xã thành lập Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN; chuẩn bị các nội dung cho hội nghị tổng kết năm 2014; đảm bảo kinh phí, ngân sách cho công tác GDQP&AN; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Đối với Quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP&AN cần làm rõ mối quan hệ giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; quy định thời gian họp Hội đồng là 2 lần/ năm. Việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng dựa trên các nhóm: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, trưởng Ban Thứ ký Hội đồng.

XUÂN HƯƠNG