Thứ ba,  18/05/2021

Thành phố triển khai công tác quốc phòng địa phương năm 2015

LSO-Ngày 13/1/2015, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2014, triển khai công tác năm 2015.  

Năm 2014, các cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh (QP – AN). Lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đạt tỷ lệ 2,02% tổng dân số thành phố, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 30%; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, bố trí đủ nguồn cho các đơn vị đạt 100%. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN được quan tâm. Tổ chức tuyển trọn, giao nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề còn hạn chế và thống nhất tổ chức thực hiện công tác năm 2015. Trong đó, nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, chính sách hậu phương quân đội… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, 10 tập thể và 15 cá nhân được UBND thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

ĐÌNH QUANG