Thứ tư,  12/05/2021

Đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số

LSO-Hiện tỉnh Lạng Sơn có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí, thu nhập chưa đồng đều; tình trạng di dân tự do vào các tỉnh phía sau, công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, hủ tục mê tín dị đoan và tuyên truyền phát triển đạo lạ còn diễn biến phức tạp; quá trình triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn một số bất cập, làm phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân; tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để… phần nào tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về an ninh trật tự (ANTT).
Công an huyện Bắc Sơn thăm hỏi, tặng quà đồng bào dân tộc Dao ở xã Trấn Yên

Trước tình hình trên, công tác đảm bảo ANTT trong vùng đồng bào DTTS được Công an tỉnh Lạng Sơn xác định là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt định kỳ hằng năm, Công an tỉnh đều có kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho các lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đại tá Lê Văn Trung, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh đã mở 6 lớp đào tạo sơ, trung cấp nghiệp vụ cho trên 500 đồng chí là trưởng, phó công an xã, công an viên; điều động bố trí 31 cán bộ công an huyện đảm nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó công an xã ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; kiện toàn và xây dựng trên 2.100 tổ an ninh nhân dân, trên 1.700 tổ hòa giải; xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ANTT như “Thanh niên xung kích tình nguyện”, “Thanh niên tự quản”, “Đội giáo dục đồng đẳng”, “Cụm an ninh liên hoàn”…. Qua đó, lực lượng này đã giải quyết trên 31.200 vụ việc ngay tại cơ sở, tham gia hàng ngàn cuộc vận động quần chúng nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa cổ truyền dân tộc, giúp củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về vùng đồng vào DTTS như: cấp chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, làm đường giao thông, trồng rừng, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí… cho gần 2.000 lượt bà con với số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Thực tế, công tác này đã được đánh giá rất cao tại địa phương. Điển hình như tại huyện Bắc Sơn, nhờ sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, công an… đã tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và nhận biết sự xâm nhập của đạo lạ, ngăn chặn luận điệu tuyên truyền phát triển đạo lạ ảnh hưởng đến ANTT. Ông Hoàng Minh Tuyến, Chủ tịch UB MTTQ huyện Bắc Sơn cho biết: huyện Bắc Sơn có gần 2.600 tín đồ, phật tử của 3 tôn giáo chính. Vì vậy, vai trò của giáo dân trong công tác Đảng, MTTQ và các hội đoàn thể luôn được chú trọng, phát huy để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, bài trừ hủ tục, truyền đạo trái pháp luật.

Công an Văn Lãng phối hợp với Công an thị trấn Na Sầm vận động người dân ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự

Thời gian tới, tình hình trong nước và địa bàn còn diễn biến phức tạp, khó lường về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì vậy, công tác đảm bảo ANTT vùng đồng bào DTTS đặt ra cấp thiết và nặng nề. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh sẽ phải thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo để củng cố niềm tin của đồng bào DTTS. Từ đó tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của đồng bào DTTS trong đảm bảo ANTT.

THANH HÒA